Vår profil

 Vår visjon; «Alle vil til Finstad», bygger på den gylne regel; «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.» 

Vi har fokus på å møte mennesker på en vennlig og åpen måte, og at barnehagen skal være et sted der alle trives!

Ved å implementere den gylne regel i vårt pedagogiske arbeid, og bruke denne i den daglige samhandlingen, ønsker vi at Finstad barnehage skal være et godt og utviklende sted å være, med barnets beste i fokus. Barn, foreldre, personalet og andre skal oppleve en hverdag som først og fremst er preget av trygghet og forutsigbarhet. Det er et miljø hvor alle blir tatt på alvor, sett og hørt. Hos oss er hverdagen viktig, hvor vi ser det unike i det alminnelige.