FAU representanter

FAU representanter

FAU representanter
Avdeling Navn Telefon E-post
BJØRNEBÆR Maryam Sher    
TYTTEBÆR Ragne Mostad 477 57 918 ragne.mostad@gmail.com
BLÅBÆR Nasrin Ahmadi Sveen 944 76 601 nasrinahmadi.sveen@gmail.com
BRNGEBÆR Nurten Aydin    
JORDBÆR Stine Sandvik 486 06 417 stine.sandvik@gmail.com