Ansatte

Fjellhamar barnehage:

67 49 50 30

fjellhamar.barnehage@lorenskog.kommune.no

Ansatte Fjellhamar barnehage

Ansatte Fjellhamar barnehage
AVDELING NAVN STILLING TELEFONNUMMER
  Janne Lund Vestli Styrer 482 97 565
BJØRNEBÆR Lena Bruaset Pedagogisk leder Språkansvarlig 482 78 213
  Khava Mankieva Barnehagelærer  
  Camilla Pless Elton Barne – og ungdomsarbeider  
  Tina Hagen Barne – og ungdomsarbeider  
BLÅBÆR Turi-Mette Gutteberg Pedagogisk leder 482 89 732
  Caroline Stormo Barnehagelærer  
  Guro Cecilie Vethe Barne – og ungdomsarbeider  
  Kent Thore Skjellerud Assistent  
BRINGEBÆR Teresa Srebro Pedagogisk leder 482 74 663
  Monica Mathilde Rynes Barne- og ungdomsarbeider  
  Tine Merete Trollbu Barne- og ungdomsarbeider  
JORDBÆR Astrid Nyplass Pedagogisk leder 900 31 933 
  Natalia Bekkan Barnehagelærer  
  Elisabeth Engebretsen Barne- og ungdomsarbeider  
TYTTEBÆR Tove Teige Stokken Pedagogisk leder 900 33 407
  Aysel Unlu Barne- og ungdomsarbeider  
  Hilde Dyngeland Budalen Barne – og ungdomsarbeider