Satsningsområder

Leken har en sentral plass i barnehagens hverdag. Dette fordi  barn lærer gjennom lek, får venner og bearbeider følelser og opplevelser.

Leken er med å utvikle motoriske ferdigheter, sosial kompetanse, språkferdigheter og samarbeidsevne. Den er frivillig, indremotivert, selvvalgt og det er masse glede og humor.

Vi ønsker å gi barna positive opplevelser gjennom lek og aktiviteter på avdelingene. Vi mener at leken har en egenverdi og skal respekteres av oss voksne. Leken er en stor del av den «gode barndommen»

Vi voksne må være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.

Vi legger til rette for lek i mindre grupper, personalet skal hjelpe barna dersom det oppstår konflikter, og materiell og utstyr er tilgjengelig for barna.

Viktig at alle har en venn.