Satsningsområder

Barnehagen jobber systematisk med satsningsområde «Hjertevekst», som har til hensikt å fremme barns sosiale kompetanse og forebygge mobbing og krenkelser. Vi bruker materiell som «ti små vennebøker» og «hjerteprogrammet». Vi arrangerer hjertevekstdagen og er opptatte av å gjøre og si det som får hjerte til å «vokse». Prososiale handlinger er i fokus. Vi gir det vil ha mer av oppmerksomhet slik at det får vokse.

 

«Grønt Flagg» er også et satsningsområde for oss. Barnehagen er i prosess for å bli Grønt Flagg sertifisert, og ønsker å få med barn og foreldre i dette arbeidet. Vi ønsker å skape engasjement rundt klima og bærekraftige valg i hverdagen.