Vår profil

Vi ser det unike i alle 

Vi lever i et samfunn preget av mange mangfold og ulike kulturer som lever sammen. I barnegruppa vår har vi mange ulike språk, religioner/livssyn og kulturer representert. Vi ønsker å fremme likeverd og respekt ved å vise barna at vi er ulike på noen områder, men kanskje er vi aller mest like? Ved å behandle vært barn ut fra sine behov og forutsetninger mener vi at vi bidrar til et likere utgangspunkt for alle barn.