Program for åpen dag og førskoledag

Vi ønsker at skolestarterne skal bli bedre kjent med skolen og SFO før sommeren.

Åpen dag på SFO

Skolestartere kommer sammen med foresatte, og det blir mulighet for å se SFO-lokalene som er i sambruk med skolen. Det er ingenting dere trenger å ha med dere.

Sted: Fjellhamar skole, Marcus Thranesvei 96

Dere kan velge mellom følgende dager:

Onsdag 10.mai 15.00 – 16.30 eller torsdag 11.mai kl. 15.00 – 16.30

Gå inn A-inngangen. Vi møter dere i trappa rett innenfor.

Førskoledag torsdag 8. juni

Førskoledagen vil foregå på Fjellhamar skole. Elever og foresatte bruker inngang A. Vi møter dere rett innenfor.

Rektor ønsker velkommen. Foresatte kan følge barna til klasserommet. Barna må ha med seg mat og drikke, og de må ha klær de kan leke ute i. Barnet får låne det utstyret de trenger denne dagen.

Elevene er inndelt i grupper etter alfabetisk rekkefølge. Det er etternavnet som gjelder for når du skal møte.

Barn med etternavn fra A- G møter 8. juni kl. 09.00 og slutter 11.30

Barn med etternavn fra H- Å møter 8. juni kl. 09.30 og slutter 12.00

Det avholdes foreldremøte kl. 10.15 der rektor gis generell informasjon om skolestarten.