Mat i barnehagen

Vi har varmmat hver 14.dag. Denne blir levert av prosjekt «La oss jobbe»

Matpakke på turdagen og ellers smørelunsj