Satsningsområder

Tilvenning

Sosialkompetanse (Kari Lamer)

Lek og læring

Foreldresamarbeid

Barns medvirkning og inkludering

Miljøsertifisert grønt flagg barnehage