Ansatte i Framtia barnehage

Ansatte Framtia
Ansatte Framtia
AVDELING NAVN STILLING TELEFONNUMMER
  Sissel Berg Styrer 414 53 177
TOPPFORMEN Szilvia Dakos Szabo Pedagogisk leder 918 25 390 918 25 105
Linda Langbråten Barnehagelærer
Synøve Holen Assistent  
Nina Borge Fagarbeider  
OPPLØPET Ancy Jevnaker Pedagogisk leder 918 19 203 918 17 768
Kamilla Nyheim Barnehagelærer  
  Anette Blyberg Barnehagelærer  
Hilde Løsnesløkken Green Fagarbeider  
UNNARENNET Susanne Backman Pedagogisk leder 918 29 490 918 21 400
  Camilla Onstad Barnehagelærer
Berit L. Kallevig Assistent
  Sverre Vangen Assistent  
SKRENSEN Hilde Tauler-Skarseth Pedagogisk leder 918 22 339 918 27 201
Joanna Modezelewska Barnehagelærer
Ingunn Anita Kjos Fagarbeider
SPRINTEN   Tutti Sillèn Pedagogisk leder Styrer assistent 918 18 378 918 23 211
Sara Benedikte Skjekkeland  Barnehagelærer
Kari Stene Fagarbeider  
Aursra Meiziene Fagarbeider  
BLINKEN Monica Roger Pedagogisk leder 918 26 822 918 14 886
Julie Riis Barnehagelærer
Luljeta Smajli Assistent
Ekhlas Aljalabi Fagarbeider