Vår profil

Vårt verdigrunnlag i praksis:

Vi som jobber i Framtia barnehage ser barna, godtar barna som de er, aksepterer familiene som de er, viser respekt overfor barn og voksne, aksepterer ulikheter og fordømmer ikke andre. Vi er bevisst på å hilse og si navnet til barnet når de kommer og går. Vi møter barnet og aksepterer følelsene deres, har en god dialog med foreldrene og er ærlige og åpne. Vi som jobber i Framtia barnehage forebygger krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, håndterer, stopper og følger vi opp dette. Vi snakker positivt om    foreldre - barn og aksepterer at avdelingene gjør ting ulikt. Alle barna blir sett og hørt i løpet av dagen.

Vårt faglige ståsted:

Vi er inspirert av teorier og faglitteratur som omhandler anerkjennende kommunikasjon, betydningen av omsorgsfulle relasjoner og samspillet mellom tilknytning og omsorg. Vi støtter oss til dette, fornyer og utvikler vår pedagogikk gjennom refleksjon over egen praksis, alltid med barnet i sentrum. Vi har en nysgjerrig tilnærming til det barnehagefaglige, som gjør at det i møter mellom personalet ofte oppstår refleksjon og deling.

Vi er LEAN

Lean er en metode eller en filosofi for organisering av arbeidet i en virksomhet. Målet er å øke verdien for barna gjennom å fjerne tidstyver og skape flyt i arbeidsprosesser. Det å utvikle en lærende organisasjon og å kontinuerlig forbedre arbeidet er en grunntanke i Lean. Gjennom Lean har vi fått verktøy som fører til at arbeidsprosesser flyter bedre, slik at vi får frigjort tid til å ivareta vår viktigste oppgave, å være sammen med barna.