Grønt flagg

Grønt flagg prosjekt; Så, spire, gro.

Fagområdet: Kropp, bevegelse, mat og helse, og bærekraftig utvikling. Vi har kjøkkenhage for å lære barna om hvordan vi produserer mat. Barna er aktivt  med. De er med å bestemmer hva vi skal så. De lærer om hvordan stelle plantene for å kunne høste av det vi har sådd og deretter lager og smaker vi på maten.