Satsningsområder

Barn og naturen. Vi er en barnehage som har fokus på å ta vare på naturen og er bevisste på å bruke de mulighetene naturen gir oss. Vi har en uteavdeling som har lavvo i skogen. De er på tur tre dager i uken.