Vår visjon

Klikk for stort bilde

lek og læring - hånd i hånd

 

Barndommen er en livsfase med egenverdi.

Vår visjon lek og læring - hånd i hånd, symboliserer at barn lærer, utvikler seg og dannes i samspill med andre barn og voksne. Leken er barns væremåte, og derfor har personalet og foreldre en viktig rolle for barns læring på alle områder. Gjennom reflekterte og deltagende voksne, kan leken lettere knyttes inn imot styrte aktiviteter og aktivitetene kan lettere knyttes inn imot leken.