Informasjon om fremmedspråk og valgfag ved Hammer skole

Informasjon om valgfag 2023/24 (DOCX, 61 kB)

Informasjon om fremmedspråk og fordypning 2023/24 (DOCX, 56 kB)