Informasjon om fremmedspråk og valgfag ved Hammer skole

Informasjon om valgfag 2022/23 (DOCX, 62 kB)

Informasjon om fremmedspråk og fordypning 2022/23 (DOCX, 50 kB)