Oppdraget vårt

En kommune er et mini-Norge med tjenester fra vugge til grav – i alle livssituasjoner. Alle bor i en kommune og mottar kommunale tjenester. Ved å jobbe i Lørenskog kommune er du med på å sørge for at våre innbyggere får gode tjenester. En kommune er også en demokratisk arena i tillegg til å være en utøvende myndighet.

Alle ansatte er viktige lagspillere for å gi innbyggerne de beste tjenestene – hver eneste dag.

Lørenskog er en av kommunene i landet som vokser mest prosentvis. Dette gir både muligheter og noen utfordringer. Ved å jobbe i Lørenskog kommune er du med på å prege et samfunn i stor utvikling!

Lørenskog kommune skal være en foretrukket arbeidsgiver fordi vi har kompetente medarbeidere og en åpen og inkluderende organisasjonskultur. Arbeidsgiverpolitikken vår skal sikre at kommunen bruker de ansatte best mulig for å skape gode tjenester. Arbeidsgiverstrategien gjelder for perioden 2018–2021 og vil være førende for hvilke områder vi som arbeidsgiver ønsker å prioritere.

Lørenskog er nær både Lillestrøm og Oslo, og har gode kollektivforbindelser. Samtidig som vi har et urbant preg, har vi marka rett ved stuedøra.

Her kan du spenne på deg skiene rett etter jobb og gå så langt du orker om vinteren, og om sommeren er det gode mulighet for bading, padling og andre friluftsaktiviteter.

 

 

Etikk handler om oss som ansatte og våre holdninger, verdier og ferdigheter. Det handler om service og kvalitet, og om gode tjenester. Ikke minst handler det om alle de enkeltvalg som gjøres hver dag i praksis. Vi som ansatte har mulighet til å utgjøre en forskjell basert på valgene vi tar.

Visjonen til Lørenskog er sunn, grønn og mangfoldig.

 

Lørenskog kommune har ulike velferdsgoder å tilby sine ansatte. Du kan lese mer om dette nedenfor.

 

 

 

Vi har et godt arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelsene scorer vi jevnt over høyt på, og vi har gode fagmiljøer innen våre tjenesteområder.

Lokal lønnspolitikk er en forutsetning for hovedtariffavtalens lønnssystem. Lønnspolitikken skal være et grunnlag for vurderinger og hensyn ved lønnsplasseringer- og forhandlinger. Lønnspolitikk kan defineres som det som legges til grunn for lokale lønnstillegg og lønnsplasseringer og beskrivelse av hvordan dette skjer. Lønnspolitikken gjelder alle ansatte i kommunen, det vil si både ansatte etter hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5.

Som ansatt i Lørenskog kommune har du god pensjons- og forsikringsordning.

I Lørenskog kommune kan ansatte mellom 62 år – 65 år gis 10 % reduksjon i arbeidstid med full lønn, og for ansatte mellom 65 – 67 år 20 % reduksjon. Hensikten er å få frem hvilke behov seniormedarbeideren har for å kunne bli stående i jobb videre fremover, fremfor å gå av med AFP.