Forsikringer og pensjon

Som ansatt i Lørenskog kommune har du god pensjons- og forsikringsordning.

Pensjon
Lørenskog kommune har sin tjenestepensjon for kommunale arbeidstakere i Lørenskog kommunale pensjonskasse. Sykepleiere har tjenestepensjon i KLP, og undervisningspersonale i Statens pensjonskasse.

Som medlem i Lørenskog kommunale pensjonskasse kan du få gunstige lån og forsikringer i Storebrand.
Medlemmer i Statens pensjonskasse kan du få gunstig boliglån i SPK, og medlemmer i KLP kan få gunstig boliglån og forsikringer I KLP.

 

Forsikring
Som ansatt i Lørenskog kommune er du forsikret for gruppeliv, yrkesskade/ulykke, tjenestereise og fritidsulykke. Gjennom vår forsikringsportal Waco ajour, vil du få oversikt over de ulike dekningene. Der vil du også få tilgang til en forsikringskalkulator som kan beregne hvilke erstatninger du som ansatt eller dine etterlatte vil kunne ha krav på i henhold til personaldekningen i Lørenskog kommune.
 

Her kan du lese mer om våre personforsikringer. (DOCX, 77 kB)

Pensjon Colourbox.com