Verdier og etikk

Etikk handler om oss som ansatte og våre holdninger, verdier og ferdigheter. Det handler om service og kvalitet, og om gode tjenester. Ikke minst handler det om alle de enkeltvalg som gjøres hver dag i praksis. Vi som ansatte har mulighet til å utgjøre en forskjell basert på valgene vi tar.

Visjonen til Lørenskog er sunn, grønn og mangfoldig.

Etikken er livene våre og arbeidssituasjonen hele tiden. Vi tar stadig avgjørelser; enkle som vanskelige. Vi er derimot ikke alltid like bevisst på de etiske valgene vi tar. Ved å ha fokus på etikk vil vi øke bevisstgjøringen rundt hvorfor vi tar de valgene vi tar, og handler som vi gjør.

For Lørenskog kommune som organisasjon kan det virke samlende og styrke kommunens omdømme at de ansatte handler i tråd med de etiske retningslinjene. For oss som er ansatte i Lørenskog, kan det gi større trygghet i jobben fordi fokus på etikk fremmer god praksis.

God praksis sikrer at innbyggernes behov blir ivaretatt og fører til god kvalitet på tjenestene. Det er også sannsynlig at arbeid med etikk kan virke motiverende og gi mening til arbeidet, samt gi oss som ansatte en trygghet i å varsle om kritikkverdige forhold.

Verdiene våre

 

Lørenskog kommune har definert 4 konkrete mål for etikkarbeidet:

 1. Ansatte tenker klart rundt moralske spørsmål og hvordan disse kan håndteres i praksis
   
 2. Lørenskog kommune har handlekraftige ansatte som løser problemene
   
 3. Organisasjonskulturen er utviklet slik at etiske holdninger og verdier blir godt ivaretatt
   
 4. De etiske verdiene vi ønsker skal prege tjenestene til kommunen er styrket;
  ÅPEN, TROVERDIG, ENGASJERT.