Kommunestyret besluttet høsten 2014 å opprette en traineeordning for personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er å gi personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å få relevant arbeidserfaring som kan gjøre det enklere å skaffe seg ordinært arbeid.

Vi tilbyr følgende lærlingeplasser i Lørenskog kommune:

Fag Antall plasser Kontaktperson E-post Tlf.
Helsefagarbeider 10 Tove Lilleløkken tli@lorenskog.kommune.no 47 27 60 06
Barne- og ungdomsarbeider 10 Ann Kristin Halvorsen annhal@lorenskog.kommune.no 48 16 97 79