Alle arbeidstakere i Lørenskog kommune får sin månedslønn utbetalt den 15. i hver måned.

Introduksjonsdag
Det arrangeres introduksjonsdag for nytilsatte medarbeidere for å bli bedre kjent med kommunen som organisasjon og arbeidsgiver. Her vil du få informasjon om Lørenskog kommunes organisering, økonomiske rammebetingelser og arbeidstakers plikter, rettigheter og goder.