Alle arbeidstakere i Lørenskog kommune får sin månedslønn utbetalt den 15. i hver måned.

Introduksjonsdag
Det arrangeres introduksjonsdag for nytilsatte medarbeidere for å bli bedre kjent med kommunen som organisasjon og arbeidsgiver. Gjennom introduksjonsdagen har blant annet ordfører og rådmannen innlegg. Her vil du også få informasjon om Lørenskog kommunes organisering, økonomiske rammebetingelser og arbeidstakers plikter, rettigheter og goder. Det arrangeres også busstur så du kan bli kjent i kommunen.

Fant du det du lette etter?