Introduksjon og prøvetid

Introduksjonsprogram
Lørenskog kommune har utviklet et introduksjonsprogram for nytilsatte. Gjennom introduksjonsprogrammet skal den nytilsatte få:

  • God innsikt i nye arbeidsoppgaver
  • Et positivt syn på virksomheten
  • God mottagelse i personalgruppen
  • Oversikt og forståelse for arbeidet
  • Kjennskap til målene for virksomheten
  • Forståelse for egen plass i organisasjonen
  • Innsikt i rettigheter og plikter som ansatt i kommunen.

Prøvetid
For nytilsatte i Lørenskog kommune gjelder det en gjensidig prøvetid på seks måneder, dersom annet ikke er avtalt og fremgår av arbeidsavtalen. Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet, jmf. arbeidsmiljølovens § 15-6.
I prøvetiden vil leder gjennomføre prøvetidssamtale etter 2½  og 5 måneders ansettelse.