Lønnsutbetaling

Alle arbeidstakere i Lørenskog kommune får sin månedslønn utbetalt den 15. i hver måned.

Lønnen blir utbetalt 14 dager på "etterskudd" og 14 dager på "forskudd".
Faller utbetalingsdato på lørdager eller søn-/helligdager, utbetales lønnen den nærmeste foregående virkedag.

Ferielønn utbetales til alle i juni måned.

Klikk for stort bilde