Utlysning av lærerstillinger

Lørenskog kommune ble nylig kåret til landets mest fremtidsrettede bykommune. Kommunen vokser raskt og vi har et stort behov for dyktige lærere som kan være med å utvikle fremtidens skole. Barn og unge i Lørenskog skal ha en hverdag som preges av læring, vennskap og gode opplevelser i en grønn, sunn og mangfoldig kommune.

Elevene i Lørenskog skal ha en god skolehverdag med tilpasset opplæring hvor alle er inkludert. Vi skal sørge for at de er godt rustet til å møte morgendagens samfunn, at de har gode grunnleggende ferdigheter, evner å tenke kritisk og har god innsikt i digitale verktøy. På alle våre åtte barneskoler har elevene hvert sitt nettbrett.

Vi er opptatt av å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Skolene jobber blant annet med den internasjonale miljøsertifiseringsordningen grønt flagg og ulike skolehageprosjekter. 

Hos oss får du dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø hvor det er kultur for å støtte hverandre og samarbeide. Nyansatte forteller at de blir godt ivaretatt, får god oppfølging av ledelse og kollegaer og at de blir hørt. 

Lørenskog kommune ligger sentralt plassert kun 15 minutter fra Oslo sentrum, og det er enkelt å komme seg hit med kollektiv transport. Vi er en tre-nivåkommune med skolekontor og egen skolesjef. Alle skoler er organisert med rektor, assisterende rektor og inspektør(er).

 

I tabellen under finner du informasjon om alle barneskolene i Lørenskog. Pr i dag er det ingen av skolene som har ledige stillinger. 

Hvis du vil lese mer om den enkelte skole, kan du klikke på skolenavnet for å komme til hjemmesiden deres.

I tillegg kan du lese om ulike prosjekter i Lørenskogskolen her.

Lærerbehov
Barneskole Ledige stillinger Kontaktperson Telefon Hvem er vi
Benterud Michael Kalvatn 67 93 45 16 Benterud skole er en to parallell barneskole med 347 elever fordelt på 14 klasser. Vi har 56 ansatte, hvorav 32 er pedagogisk ansatte. 56 ansatte, hvorav 32 er pedagogisk ansatte. Vår visjon er: Best for barna.
Finstad Espen Mikkelsen 94 01 61 12 Finstad skole er en 2-parallell barneskole med 348 elever fordelt på 14 klasser og et personale på ca. 40 personer.
Fjellhamar Marianne E. Kolobekken 98 61 75 82 Fjellhamar skole har 535 elever fordelt på 21 klasser, og vi har 63 ansatte, hvorav 42 er pedagogisk ansatte. Skolens verdier er: Mangfold, kunnskap og trivsel.
Kurland Øyvind Dahl 41 43 58 36 Kurland skole er en to-parallell skole med 330 elever og 44 ansatte.
Luhr Leif Arne Eggen 46 84 59 23 Luhr skole er en 3-parallell skole med plass til 588 elever og 55 ansatte. Våre verdier er: Lærende, samarbeidende og kreative.
Rasta Dorthe Rundtom 46 85 18 39 Rasta skole er en 3/4-parallell barneskole med rundt 600 elever og 80 ansatte. Våre verdier er: Kunnskap, vennskap, omsorg og glede.
Solheim Umit Kalak 94 01 63 73 Solheim skole er en tre-parallell barneskole med 21 klasser 480 elever og ca. 70 ansatte.
Åsen Nina Hoel Kjørstad 94 01 61 70 Åsen skole, en barneskole med 340 elever fordelt på 14 ordinære klasser og innføringsklasse som er delt i tre grupper. Vi er 55 ansatte totalt ved skolen. Vår visjon er: Vekst gjennom mestringsopplevelser i et inkluderende miljø.

Barneskolene i Lørenskog gjennomfører felles tilsettingsprosess, mens ungdomsskolene publiserer sine ledige stillinger hver for seg. Stillingene ved barneskolene publiseres 20. januar med søknadsfrist 10. februar. Ungdomsskolene vil publiseres noe senere. 


Vi benytter fremtidens læremidler!
Se hvordan lærere og elever bruker nettbrett i undervisningen i Lørenskogskolen!