Utlysning av lærerstillinger

Illustrasjonsfoto: Lærer og elever utfører kjemieksperiment - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune  
Lørenskog kommune ble i 2019 kåret til landets mest fremtidsrettede bykommune. Kommunen vokser raskt og vi har et stort behov for dyktige lærere som kan være med å utvikle fremtidens skole. Barn og unge i Lørenskog skal ha en hverdag som preges av læring, vennskap og gode opplevelser i en grønn, sunn og mangfoldig kommune.

Elevene i Lørenskog skal ha en god skolehverdag med tilpasset opplæring hvor alle er inkludert. Vi skal sørge for at de er godt rustet til å møte morgendagens samfunn, at de har gode grunnleggende ferdigheter, evner å tenke kritisk og har god innsikt i digitale verktøy. På alle våre åtte barneskoler har elevene hvert sitt nettbrett.

Vi er opptatt av å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Skolene jobber blant annet med den internasjonale miljøsertifiseringsordningen grønt flagg og ulike skolehageprosjekter. 

Hos oss får du dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø hvor det er kultur for å støtte hverandre og samarbeide. Nyansatte forteller at de blir godt ivaretatt, får god oppfølging av ledelse og kollegaer og at de blir hørt. 

Lørenskog kommune ligger sentralt plassert kun 15 minutter fra Oslo sentrum, og det er enkelt å komme seg hit med kollektiv transport. Vi er en tre-nivåkommune med skolekontor og egen skolesjef. Alle skoler er organisert med rektor, assisterende rektor og inspektør(er).

 

I tabellen under finner du kort informasjon om alle skolene i Lørenskog og det lærerbehovet de per nå vet om fra august 2021. Det kan bli flere ledige stilling på skolene våre, både faste og vikariater. 

Hvis du vil lese mer om den enkelte skole, kan du klikke på skolenavnet for å komme til hjemmesiden deres.

I tillegg kan du lese om ulike prosjekter i Lørenskogskolen her.

Lærerbehov
Barneskole Ledige stillinger Kontaktperson Telefon Hvem er vi
Benterud 1-2 faste stillinger, 100%. Må kunne være kontaktlærer og faglærer. Det kan være vi får ledig et 100% årsvikariat også. Michael Kalvatn 47 48 56 99 Benterud skole er en to parallell barneskole med 360 elever fordelt på 14 klasser. Vi har 56 ansatte, hvorav 32 er pedagogisk ansatte.
Finstad 3 x 100% faste stillinger og 100% årsvikariat. Må kunne være både kontaktlærer og faglærer. Kandidater med musikk og spes.ped. i fagkretsen er spesielt aktuelt. Espen Mikkelsen 94 01 61 12 Finstad skole er en 2-parallell barneskole med 348 elever fordelt på 14 klasser og et personale på ca. 40 personer.
Fjellhamar 4 x 100% faste stillinger. Kontaktlærere på småtrinnet. Kandidater med musikk i fagkretsen er aktuelt. Marianne E. Kolobekken 98 61 75 82 Fjellhamar skole har 580 elever fordelt på 23 klasser. Vi har også en base for elever med autismespekterforstyrrelser. Vi har ca 70 ansatte. Det bygges ny skole på Fjellhamar som er ferdig 1.1.23. Inntil da er vi i eksisterende lokaler sentralt plassert ved Fjellhamar stasjon. . Skolens verdier er: Mangfold, kunnskap og trivsel.
Kurland 100% årsvikariat skoleåret 2021/2022 Øyvind Dahl 41 43 58 36 Kurland skole er en to-parallell skole med 330 elever og 44 ansatte.
Luhr 2 x 100% fast stilling, en på småtrinnet og en på mellomtrinnet. Begge blir kontaktlærere. Leif Arne Eggen 46 84 59 23 Luhr skole er en 3-parallell skole med ca. 500 elever og 60 ansatte. På Luhr er vi lærende, samarbeidende og kreative.
Rasta 2 x 100% fast stilling, og 2 x 100% årsvikariater for skoleåret 2021/2022. Vikariatene er på småskoletrinnet. Behov for kontaktlærer og ressurslærer. Dorthe Rundtom 46 74 57 87 Rasta skole er en 3/4-parallell barneskole med rundt 600 elever og 80 ansatte. Våre verdier er: Vi lærer sammen.
Solheim 3 x 100% faste stillinger som kontaktlærer, faglærer og spesialpedagog, for tiden på 1.-4.trinn. Umit Kalak 94 01 63 73 Solheim skole er en tre-parallell barneskole med 21 klasser 480 elever og ca. 70 ansatte.
Åsen 5 x 100% faste stillinger, hvorav en spesialpedagog, samt 100% vikariat i perioden 01.08.21-31.01.22. Vi har særlig behov for søkere med matematikk, norsk og engelsk i sin fagkrets. Vi ønsker en spesialpedagog med spesialpedagogikk i sin fagkrets. Nina Hoel Kjørstad 94 01 61 70 Åsen skole er en to-parallell barneskole med ca 340 elever og har kommunens innføringsklasse. På Åsen skole arbeider vi systematisk for et inkluderende og trygt læringsmiljø med ekstra fokus på lesing i alle fag. Vår visjon er: Vekst gjennom mestringsopplevelser i et inkluderende miljø.
Ungdomsskole Ledige stillinger Kontaktperson Telefon Hvem er vi
Fjellsrud 100% fast stilling og 100% årsvikariat. Særlige fagbehov er norsk, matematikk, mat og helse, spansk, tysk, kunst og håndverk og kroppsøving. Truls Wagener 90 04 52 95 Fjellsrud er en ungdomsskole med fire klasser per trinn og en spesialpedagogisk base. For skoleåret 20/21 utvidet vi med en klasse på 8. trinn til 5 klasser, så totalt har vi nå 13 klasser på 8.-10. trinn. Skolen skal utvides til en 6-parallell fra 2024. Vi har et sterkt profesjonsfelleskap og er kommet godt i gang med innføringen av fagfornyelsen. Vi er en MOT- skole og bruker deres programmer aktivt i arbeidet med et godt læringsmiljø.
Hammer 3 x 100% faste stillinger. Særskilt fagbehov er norsk, kroppsøving, engelsk. tysk/fransk/spansk og i de ulike valgfagene. Mette Karin Nordeng 94 01 61 81 Hammer skole har fire paralleller, og er en ren ungdomsskole. Skolen er universitetsskole, og samarbeider derfor tett med Universitetet i Oslo. Personalet er organisert i ulike profesjonsfelleskap, og lærerne jobber i elevbaserte team, deltar i fagseksjoner og ulike veiledningsgrupper.
Kjenn 3 x 100% faste stillinger og 3 x 100% årsvikariater. Særlige fagbehov er engelsk, samfunnsfag, krle, kroppsøving, kunst og håndverk, spansk og fransk. Eivind Næss 94 01 61 94 Kjenn skole er en ungdomsskole som ligger sentralt i Lørenskog med ca. 500 elever. Elevene har i løpet av et skoleåret tre tverrfaglige prosjekter. Lærerne jobber i tillegg temabasert på tvers av fag. Lærerne vurderer elevene i prosess og gir karakterer til halvårsvurdering. Elevene deltar aktivt og lærer sammen i grupper og par. Gode relasjoner mellom lærere og elever er viktig for oss.
Løkenåsen Ellen Marie Hoff Gloppen 94 01 62 19 Løkenåsen skole er en ungdomsskole med om lag 300 elever fordelt på 13 klasser, hvorav 12 ordinære klasser og en innføringsklasse for minoritetsspråklige. kolen har i tillegg to baser med et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud for inntil 14 elever. kolen bruker iPad en-til en for alle elever som et pedagogisk verktøy i undervisningen. Løkenåsen skole er preget av mangfold og inkludering.

Barneskolene i Lørenskog gjennomfører felles tilsettingsprosess, mens ungdomsskolene publiserer sine ledige stillinger hver for seg. Alle lærerstillingene publiseres 25. januar 2021 med søknadsfrist 15. februar. Du finner annonsetekstene her i perioden 25. januar til 15. februar. 


Vi benytter fremtidens læremidler!
Se hvordan lærere og elever bruker nettbrett i undervisningen i Lørenskogskolen!