Utlysning av sykepleierstillinger

Klikk for stort bilde

Lørenskog kommune har tatt heltidsvalget og arbeider mot en heltidskultur som utgangspunkt for all bemanningsplanlegging. Dette er et spennende arbeid der vi kontinuerlig ser etter gode løsninger å organisere arbeidet og arbeidstiden på med mål om å sikre god kvalitet på tjenestene. 

Lørenskog kommune har innført en ordning med ekstra kompensasjon for sykepleiere i turnusstillinger - les mer her (PDF, 83 kB)

Sykehjemmene i Lørenskog
Sykehjemmene i Lørenskog består av tre institusjonsbygg. Sykehjemmene har til sammen 217 plasser fordelt på 9 avdelinger, samt tre dagsentra med 48 plasser. Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, musikkterapeuter, kokker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kulturarbeidere, frivillige og assistenter jobber daglig sammen for å skape en god hverdag for pasientene ved sykehjemmene. 

Sykehjemmene dekker hele spekteret av helsetjenester i institusjon med langtidsplasser, rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, dagopphold i institusjon, dagsenterplasser og aktiviteter for hjemmeboende. Vi har utstrakt bruk av velferdsteknologi for å underbygge en personsentrert omsorg og at pasientene opplever trygghet, mestring og livskvalitet.  

Her kan du lese mer om Rolvsrudhjemmet, avdeling A, Rolvsrudhjemmet rehabilitering og mestring, avdeling B og Lørenskog sykehjem.

 

Oversikt over ledige sykepleierstillinger
Oversikt over ledige sykepleierstillinger
Sted Antall stillinger Stillings-prosent Fast/vikariat Kontkatperson Telefon Informasjon
Lørenskog sykehjem, avd. Furulund 1 sykepleier 100 Sommervikar - 20.06.21-31.08.21 Glenn T. Smestad 45 02 24 38 Langtidsavdling med 24 pasienter. 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
Lørenskog sykehjem, avd. Kløverenga 1 sykepleier 100 Vikariat - 19.06.21-15.08.21 Trude Mikalsen 46 94 73 29 Langtidsavdeling. 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
Lørenskog sykehjem, avd. Losbyveien 1 sykepleier 100 Fast Stine Renden 48 03 62 91 Demensavdeling. 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
Lørenskog sykehjem, avd. Losbyveien 1 sykepleier 73 Vikariat - 15.06.21 - 07.03.22 Stine Renden 48 03 62 91 Demensavdeling. Natt og hver 3. helg.
Lørenskog sykehjem, avd. Losbyveien 1 sykepleier 50 Vikariat - 01.07.21 - 15.08.22 Stine Renden 48 03 62 91 Demensavdeling. Natt og hver 3. helg.
Lørenskog sykehjem, avd. Losbyveien 1 sykepleier 90 Fast Stine Renden 48 03 62 91 Demensavdeling. 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
Lørenskog sykehjem, avd. Krydderhagen 1 sykepleier 100 Vikariat - 28.06.21-08.07.21 Lene Fredriksen 91 16 74 04 Demensavdeling. 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
Lørenskog sykehjem, avd. Granheim 1 sykepleier 100 Vikariat - 01.06.21-15.08.21 Glenn T. Smestad 45 02 24 38 Somatisk langtidsavdeling. 2-delt turnus med arbeid hvert 3. helg.

 

"Arbeidshverdagen er utrolig spennende og varierende! Vi er innom enormt mange ulike faglige utfordringer og diagnoser, og det kommer stadig nye problemstillinger vi ikke har vært borti tidligere"
Sitat fra sykepleier ved sykehjemmene i Lørenskog.