Utenlandske arbeidssøkere og utenlands utdanning

Når vi vurderer søknader til ledige stillinger i Lørenskog kommune, stilles følgende krav:

  • Du må beherske både skriftlig og muntlig norsk.
  • Søknaden må skrives på norsk.
  • Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk, og må være rett kopi.
  • Du må fremlegge generell godkjenning fra NOKUT på utenlandsk utdanning.
  • Lærere og barnehagelærer med utenlandsk utdanning må fremlegg godkjenning fra utdanningsdirektoratet.
  • Krever stillingen du søker på godkjenning/autorisasjon, må du fremlegge denne godkjenningen. Dette gjelder spesielt for helsepersonell. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell gir slik godkjenning, se www.sak.no.
  • Du må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse.

Klikk for stort bilde

Om oppholdstillatelse for arbeid

Hvis du er statsborger av et nordisk land (Sverige, Danmark, Island eller Finland), har du automatisk oppholdstillatelse.

Hvis du har statsborgerskap i et EU/EØS-land, trenger du ikke å søke om oppholdstillatelse. Du må likevel registrere deg hos politiet dersom du ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder.

Hvis du er statsborger av et land utenfor EU/EØS-området, må du ha et skriftlig tilbud om arbeid for å få oppholdstillatelse i Norge. Vilkårene for å få innvilget oppholdstillatelse varierer avhengig av type stilling eller yrke.

Les mer på UDI's hjemmesider: www.udi.no

 

Om utenlandsk lærer- og barnehagelærerutdanning

For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet (Udir.). Barnehagelærere må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder for å bli fast ansatt i barnehage, også dette etter godkjenning fra Udir. For nærmere informasjon se her.

 

Om generell godkjenning av utenlandsk utdanning

Arbeidssøkere, både norske og utenlandske, som har utdanning fra utlandet, må fremlegge en godkjenning fra NOKUT.

Generell godkjenning brukes i forbindelse med godkjenning av høyere utdanning fra utlandet. Utdanningen blir vurdert opp mot den norske gradsstrukturen, det vil si om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. Godkjenningen sier ikke noe om det faglige innholdet i en utdanning.