Ansattgoder

Lørenskog kommune har ulike velferdsgoder å tilby sine ansatte. Du kan lese mer om dette nedenfor.

Bedriftshytter

Lørenskog kommune har en leilighet på Norefjell og en hytte på Sjusjøen som leies ut til ansatte.

Tildeling av leiligheten/hytta i helger og ferier skjer etter søknad og ved loddtrekning. Det foretas loddtrekninger fire ganger i året. Det er mulig å få tildelt en ferie og helg i perioden. Ansatte finner nærmere informasjon om søknadsfrister og lignende på Vasshjulet.

Svømming i Kjennbadet

Som ansatt i Lørenskog kommune får du rabatt på svømming i Kjennbadet.
Informasjon om Kjennbadet.

Treningsavtaler

Lørenskog kommune har inngått avtaler med flere treningssentre hvor de ansatte får rabatterte priser. Noen av avtalene gir også samme pris til ektefelle/samboer.

  • Friskis & Svettis, Oslo
  • Trento, Sørumsand og Bjørkelangen
  • Pilates Zone, Lillestrøm
  • Actic gym og bad
  • Condis
  • SATSELIXIA

Velferdsutvalg

Velferdsutvalget arrangerer sosiale fellestiltak for alle ansatte i kommunen. Eksempler på arrangementer er turer, teater, konsert, juletrefest m.m.

Bedriftsidrett

Lørenskog kommune som arbeidsgiver støtter opp om og ser bedriftsidretten som en naturlig og viktig komponent i arbeidet for samhold og økt trivsel på arbeidsplassen.

Lørenskog kommunes bedriftsidrettslag (LKBIL) har som målsetting å gi et trimtilbud til de av kommunens ansatte som ønsker det.  Alder eller ferdighetsnivå er vi slett ikke opptatt av, selv om mange av bedriftsidrettens aktiviteter er lagt opp som konkurranser.

Rådgivning i vanskelige livssituasjoner

Lørenskog kommune har tilbud om rådgivning i vanskelige livssituasjoner for ansatte. Dette kommer i tillegg til tilbud om samtale med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmessige forhold. til sammen er disse ordningene et tilbud som dekker hele livssituasjonen.

Gode permisjonsmuligheter

Velferdspermisjon med og uten lønn kan innvilges dersom det foreligger viktige velferdsgrunner. For eksempel kan man ved tilvenning av barn i barnehage første gang få inntil tre dager permisjon, og ved skifte av barnehage - inntil en dag. Man kan få permisjon for å følge barn første skoledag og/eller første dag i SFO, eller ved behov for tilsyn av barn når det er planleggingsdager i skole/ SFO/ barnehage for barn under ti år. Det er viktig å være klar over at hensynet til driften er overordnet, og at man ikke har noen rettighet til å få permisjon. Lederne i Lørenskog kommune ønsker å imøtekomme sine ansattes behov, og forsøker å tilrettelegge for fleksible løsninger.

Fleksibel arbeidstid

Fleksibel arbeidstid skal i utgangspunktet gjelde alle arbeidstakere innen vedkommende virksomhet/seksjon/avdeling med ordinær dagarbeidstid.

Unntak kan gjøres for arbeidstakere som av tjenstlige grunner ikke kan komme inn under ordningen, som for eksempel arbeidstakere som har turnustjeneste, sentralbordbetjening, resepsjonsvakt, vaktmestre mv.

Deltidstilsatte som arbeider hele dager, omfattes av ordningen med fleksibel arbeidstid, såfremt dette ikke skaper problemer for utførelsen av arbeidet.

Den ordinære dagarbeidstiden er syv timer per dag (kl. 0800–1500) i sommersesongen (f.o.m. 10. mai t.o.m. 3. oktober) og åtte timer per dag (kl. 0800–1600) i vintersesongen (f.o.m. 4. oktober t.o.m. 9. mai).

Arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid har kjernetid fra kl. 0900 til kl. 1430 hele året.

Den ytre arbeidstid er fra kl. 0600 til kl. 0900 og fra kl. 1430 til kl. 2100 hele året.