Lærlingordningen i Lørenskog

Vi tilbyr følgende lærlingeplasser i Lørenskog kommune

Vi tilbyr følgende lærlingeplasser i Lørenskog kommune
Fag Antall plasser Kontaktperson E-post Telefon
Helsefagarbeider 10 Tove Lilleløkken E-post 47276006
Barne- og ungdomsarbeider 12 Ann Kristin Halvorsen E-post 48169779

Hvordan søke:

Søknad via utlyst annonse innen 1.mars hvert år.

Oppstart:

Alle lærlingene starter opp i august. Eksakt dato vil bli avklart ved ansettelse

Hva tilbyr vi:

Lørenskog kommune har jobbet med lærlinger over lang tid, og kan tilby en spennende og lærerik arbeidsplass.

 • Vi har en koordinator i kommunen som følger opp læreløpet og holder nettverkssamlinger
 • Du får en veileder på arbeidsstedet som følger opp med veiledning og opplæring i det daglige arbeidet.
 • Du får en opplæringsperm som følger deg gjennom læretiden med oppgaver i forhold til kompetansemålene
 • Lønn under utdannelse
 • Vi arrangerer nettverksmøter ca 1 gang i måneden der ulik kursing vil foregå.
 • Du får praksis på ulike arbeidsplasser i kommunen som dekker det faget du er lærling i.

Hva forventer vi av en lærling:

 • Du må være flink til å skape gode relasjoner til andre mennesker
 • Du er motivert jobben som lærling
 • Du er serviceinnstilt
 • Du er ansvarsfull og tar initiativ
 • Du er engasjert, positiv og fleksibel
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode evner til planlegging og skriftlig dokumentasjon
 • Du er selvstendig og tar ansvar for egen læring
 • Du er interessert i å få veiledning og liker å tenke nytt
 • Du har helse som er forenelig med å jobbe som lærling

Kandidater blir valgt ut etter følgende kriterier:

 • Standpunktkarakterer. Alle fag må være bestått.
 • Lavt fravær gjennom skoletiden på videregående.
 • Ordenskarakter
 • Norskkunnskaper tilsvarende B2
 • Personlig egnethet til stillingen