Seniorordning

I Lørenskog kommune kan ansatte mellom 62 – 65 år gis 10 % reduksjon i arbeidstid med full lønn, og for ansatte mellom 65 – 67 år 20 % reduksjon. Hensikten er å få frem hvilke behov seniormedarbeideren har for å kunne bli stående i jobb videre fremover, fremfor å gå av med AFP.

Hensikten er å få frem hvilke behov seniormedarbeideren har for å kunne bli stående i jobb videre fremover, fremfor å gå av med AFP. Innen en ramme på 10 eller 20 % av et årsverk kan det gis følgende tilrettelegging:

  • redusert arbeidstid hver dag eller løpende fridager
  • reduksjon i arbeidsmengde og/eller løpende fridager
  • økt fleksibilitet i seniorenes arbeidsdag
  • andre lettelser i arbeidssituasjonen

Alle som nærmer seg 62 år skal i god tid gis tilbud om samtale med tjenesteleder med tanke på tilrettelegging i arbeidet.