Traineeordning for personer med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret besluttet høsten 2014 å opprette en traineeordning for personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er å gi personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å få relevant arbeidserfaring som kan gjøre det enklere å skaffe seg ordinært arbeid.

Traineeordningen er et av tiltakene for å følge opp IA-avtalen, som handler om å inkludere flere av de som av ulike årsaker har utfordringer med å få innpass i arbeidslivet. Målet er å gi personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å få relevant arbeidserfaring som kan gjøre det enklere å skaffe seg ordinært arbeid. Ordningen skal bidra til at Lørenskog kommune som arbeidsplass preges av inkludering og mangfold og at de ansatte gjenspeiler befolkningen for øvrig. Videre skal den bidra til kunnskap og holdningsendring blant ledere og ansatte. Målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne som har høyere utdanning, og som trenger arbeidserfaring for videre deltakelse i arbeidslivet. I tillegg til å ha relevant kompetanse er det krav til varig nedsatt funksjonsevne.