Jobbe i Lørenskog kommune?

Lørenskog kommune søker motiverte og kompetente medarbeidere.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Alle ledige stillinger lyses ut her, og vi ber interesserte registrere sin søknad/CV. Dette kan gjøres både fra PC, nettbrett og mobiltelefon.

Få e-post om ledige stillinger!

Dersom du ikke finner ledige stillinger som matcher dine ønsker akkurat nå, kan du registrere deg i jobbagent-tjenesten Webcruiter. Der kan du registrere dine ønsker om bransjer og fagfelt. Når det lyses ut stillinger basert på dine utvalgskriterier, mottar du varsel på e-post. På denne måten får du raskt informasjon om interessante stillinger for deg og en enkel mulighet til å søke på disse.

Åpne søknader

I Lørenskog kommune utlyser vi alle ledige stillinger. Vi har ikke anledning til å administrere åpne søknader, og tar ikke mot papirsøknader. Dersom du ikke har tilgang til PC, nettbrett eller mobiltelefon, er det som oftest tilgjengelig publikums-PC på Lørenskog bibliotek.

Unntak fra offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25).

Utenlandsk utdanning

Søkere som har utdanning tatt i utlandet, må fremlegge generell godkjenning fra NOKUT. 

Lærere, barnehagelærere og styrere må fremlegge egen godkjenning på dette fra NOKUT (eller fra Utdanningsdirektoratet frem til 31.12.19).

Dokumentasjon/vedlegg

Når du søker stilling hos oss ber vi deg laste opp relevante attester/arbeidsbekreftelser og vitnemål i Webcruitersøknaden. Dersom du får tilbud om stilling må vi ha denne dokumentasjonen for å kunne lønns- og stillingsinnplassering deg riktig. Ansiennitet beregnes etter hovedtariffavtalen (KS) §12. Omsorgsarbeid i hjemmet dokumenteres med kopi av fødselsattest på egne barn.