Ansatte

Kjenn barnehage

67 93 45 40

kjenn.barnehage@lorenskog.kommune.no

Ansatte Kjenn barnehage
AVDELING NAVN STILLING TELEFONNUMMER
  Grete Dyvesveen Styrer 67 49 50 44 / 469 02 103
BJØRKA Tore Gundersen Pedagogisk leder 67 49 50 44 / 469 01 136
  Zaglike Øneral assistent  
  Nina Herland Assistent  
  Viviane Pandher Assistent  
EIKA Ann-Kristin Malerud Pedagogisk leder 67 49 50 44 / 948 44 944
  Heidi Holter Barnehagelærer  
  Stig Erik Holten Fagarbeider  
FURUA Katrine Øen Pedagogisk leder 67 49 50 44 / 908 81 624
  Mali Johansen Barnehagelærer  
  Teresa Kazimierski Barne- og ungdomsarbeider  
  Brit Haug Barne- og ungdomsarbeider  
LØNNA Liva Fjeldheim Pedagogisk leder Styrer assistent 67 49 50 44 / 941 77 108
  Camilla Stubø Barnehagelærer  
  Chandrika Nanthakumar  Barne- og ungdomsarbeider  
  Anett Eriksen Barne- og ungdomsarbeider  
  Emilie Nylèn Lærling  
ROGNA May Sissel Eldby Pedagogisk leder 67 49 50 44 / 948 50 103
  Janne Glimrud Assistent  
  Bjørn Odden Assistent  
SELJA Camilla Bertelsen Olsen Pedagogisk leder 67 49 50 44 / 948 35 924
  Camilla Stubø Barnehagelærer 2  
  Hege Christensen Assistent  
  Lise Andresen Barnepleier  
  Teresa Kazimierski Fagarbeider  
  Analyn Lauritzen Assistent  
STØTTE- ASSISTENT Jeanette N. Egge Furua, Eika og Rogna  
Pedagogisk ressurs Kaja Ødegården kajode@lorenskog.kommune.no