Prosjekter

Vi deltar i et nasjonalt forskningsprosjekt i regi av RBUP, som heter Trygg før 3. Her benyttes CLASS til å sette lupen på de voksnes væremåte i samspill med barna. Prosjektet foregår på småbarnsavdelingene, men skal etter hvert implementeres på alle avdelinger.