Prosjekter

Vi har deltatt i et nasjonalt forskningsprosjekt i regi av RBUP, som heter Trygg før 3, dette er nå videreprosjekt i prosjektet «Trygg i barnehagen». Her benyttes CLASS til å sette lupen på de voksnes væremåte i samspill med barna. Prosjektet foregår på alle avdelinger.

Artikkelliste