Vår profil

Vår visjon - Vi vil, vi tør og vi kan!

I Kjenn barnehage er det godt å være for små og store!

De ansatte er barnehagens viktigste ressurs. Vårt satsningsområde er fokus på relasjon mellom barn og voksen.

Varme og grensesettende voksne som ser barnas perspektiv og bygger opp et positivt selvbilde hos hvert enkelt barn, som gjør som gjør at de blir trygge til å utfolde seg i lek og samspill med andre barn.

Barnet skal få bli det beste av seg selv!