Vår profil

Vår visjon -  Vi vil, vi tør og vi kan!

I Kjenn barnehage er det godt å være for små og store!

I 2019 ble vi en «Løvebarnehage», og det betyr at vi arbeider med prosjektet «Være sammen». Fokuset er på varme og grensesettende voksne. Ved å ha fokus på gode relasjoner er vi med og bygger opp et positivt selvbilde hos vært enkelt barn, som gjør at de blir trygge til å utfolde seg i lek og samspill med andre barn.

Barnet skal få bli det beste av seg selv!