Høring - Forslag til nye inntaksområder i Lørenskog

Kommunestyret vedtok onsdag 14. juni å sende ut forslag til nye veiledende inntaksområder på høring. Se vedlagte lenke nederst i innlegget med informasjon om bakgrunnen for saken, lenke til den politiske saken, lenke til nytt og gammelt kart og digitalt høringsskjema. Saken om høringen publiseres på kommunens hjemmeside og på Facebook i dag, samt at den publiseres på biblioteket. Vi er også i kontakt med RB, og håper de kan informere saklig og godt om saken.

  • Det kan forventes å være mange interessenter til denne høringen, og vi ber dere dele informasjonen så bredt som mulig, og på den enkelte barnehages og skoles hjemmeside.
  • Videre skal høringen legges frem for alle elevråd, og i alle barnehagers og skolers FAU og SU. Send gjerne lenke til høringen både til nåværende og kommende FAU og SU.

Høringen er digital og det er mulig å levere svar som privatperson og som organisasjon (gruppe). Det er ikke nødvendig å logge seg på med bankID.

Høringsfristen er 28. september 2023. Denne fristen må overholdes, da det er kort tid til å skrive og få godkjent den politiske saken før behandling i utvalg og kommunestyre.

Her kan du lese mer om høringen om forslag til nye skolegrenser.