Forslag til ny arealdel

Forslag til ny arealdel var på høring og offentlig ettersyn fram til 13. november 2022. Forslaget blir nå bearbeidet, og nettsiden blir oppdatert etter at kommunestyret har behandlet dette i mars 2023. 

Kommuneplanens arealdel består av et rettslig bindende kommuneplankart og bestemmelser, i tillegg til temakart, utfyllende retningslinjer og planbeskrivelse.