Kommuneplankart og temakart

Her vises kommuneplankartet og temakart. De digitale kartene er i kommunens kartportal og gir mulighet til å zoome detaljert inn på tomtenivå. 

Kart som er en del av planforslaget

 

Kart som viser arealendringer i planforslag til kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilde

Kommuneplankart

Digitalt - PDF (PDF, 4 MB)

 

Kart som viser henynssoner flom og høyspent til planforslag kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilde

Temakart hensynssoner

Digitalt - PDF

 

​​​​​Temakart utviklingsområder
Digitalt - PDF

 

Temakart      grønnstruktur

 

Digitalt - PDF

 

Temakart              planlagte løyper i Marka

 

Digitalt - PDF

 

Temakart              fjernvarme

 

Digitalt - PDF

 

Temakart          støysoner

 

Digitalt - PDF

 

Aktuelle kartløsninger

 

Kart som viser arealendringer i planforslag til kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilde

Endringer i arealformål etter kommuneplanen fra 2015

 

Digitalt

 

Kart som viser arealendringer i planforslag til kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilde

Samferdsel - T-bane, superbuss og sykkelekspressvei

 

Digitalt

 

Kart som viser hensynssone for kulturmljøer og kulturminner ii planforslag til kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilde

Hensynssoner kulturminner og kulturmiljøer

 

Digitalt