Fakturainformasjon til innbyggere

Fakturainformasjon til innbyggere i Lørenskog kommune

Fakturainformasjon til innbyggere

Har du mottatt faktura fra Lørenskog kommune?

Lurer du på hvorfor du har mottatt faktura for SFO plass?
Svar: Ta kontakt med skolen.

Har du mottatt faktura for levering av mat og du mener at det er feil antall leveringer som er fakturert?
Svar: Ta kontakt med sykehjemmet.

Har du mottatt faktura for opphold på sykehjem, men mener at dette ikke stemmer?
Svar: Ta kontakt med sykehjemmet.

Har du mottatt faktura for barnehageplass, men mener at det er feil på faktura eller har spørsmål om innhold i fakturaen?
Svar: Ta kontakt med barnehagen

Har du mottatt kreditnota eller faktura med minusbeløp?

Det er to måter å motta en kreditnota på fra Lørenskog kommune.

Faktura med kreditbeløp
Har du mottatt en faktura med kreditbeløp skal denne ikke betales. Beløpet som fremkommer på faktura med minus foran beløpet vil bli utbetalt på forfallsdato.

Kreditnota med debetbeløp
Har du mottatt en Kreditnota med debetbeløp, skal denne ikke betales. Beløpet som fremkommer på kreditnotaen vil bli utbetalt på forfallsdato.

Informasjon om utsending av faktura

Utsending av faktura

Lørenskog kommune jobber med å effektivisere og redusere kostnader. I den forbindelse endret kommunen metode for utsending av faktura. Alle fakturaene som kommunen sender ut til sine kunder, sendes nå elektronisk ut via systemleverandør.

Hva betyr det for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, i en avtalt rekkefølge. Den nye løsningen påvirker ikke allerede inngåtte avtaler om avtalegiro. Har du avtalegiro i dag, trenger du ikke å gjøre noen endringer, du vil motta faktura via avtalegiro som vanlig.

Rekkefølge for utsending av elektronisk faktura er som følger:

1 Faktura som avtalegiro

Har du inngått avtalegiro i din nettbank, vil faktura sendes som avtalegiro til deg i nettbanken.

2 Faktura som eFaktura

Har du inngått avtale om eFaktura eller valgt å trykke “Ja, takk til alle” i nettbanken, vil vi sende faktura til deg som eFaktura.

3 Faktura via Vipps

Ønsker du å motta faktura i Vipps kan du det i dag. Er valget om å motta faktura i Vipps slått på, blir faktura sendt til deg i Vipps. Faktura ligger med som et pdf vedlegg slik at du kan få sett fakturaene også. Trykk på “Vis detaljer” da vil du få frem et pdf vedlegg som du kan trykke på. For å kunne motta faktura i Vipps forutsetter det at du ikke allerede har avtalegiro og/eller eFaktura.

4 Faktura i Digipost/eBoks

Neste alternativ (etter efaktura og Vipps) er å motta faktura i digital postkasse. Har du inngått avtale om digital post vil vi sende faktura til deg her. Dette gjelder både Digipost og eBoks. I noen tilfeller kan du velge å sende faktura til nettbanken din fra digital postkasse, slik at du slipper å registrere alle opplysninger i banken. Faktura godkjennes i nettbanken før den blir betalt.

5 Faktura som vedlegg i e-post
Siste mulighet for å få faktura tilsendt digitalt er som vedlegg via e-post. Ønsker du å motta faktura fra kommunen på e-post må e-postadresse sendes til regnskap@lorenskog.kommune.no. Kundenummer bør oppgis slik at vi knytter riktig e-post til riktig kunde.

6 Faktura i postkassa

Har du ikke inngått avtale om avtalegiro, eFaktura, Vipps og digital postkasse og heller ikke e-postadresse, vil du motta faktura i din postkasse.

Tilbud om å inngå eFaktura avtale
Hvis du er registrert med gyldig e-postadresse i kommunens register, vil du motta en e-post med tilbud om å inngå efaktura avtale med Lørenskog kommune. Ønsker du ikke det, er det bare å slette e-posten. Har du allerede efaktura avtale, vil du ikke motta e-post.

Faktura sendes til forretningsfører/andre enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller en annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor "annen mottaker". Vi anbefaler derfor dere som har "annen mottaker" til å ikke inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.

Se også video vedrørende elektronisk utsending – https://www.youtube.com/watch?v=gKrRPE-QKzc

Ønsker du å betale mottatt faktura med brevgiro?

De nye fakturaene som sendes ut kan ikke benyttes til betaling via brevgiro. Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på de tilsendte fakturaene. Når giroen er fylt ut sendes den på vanlig måte til banken.

Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank.

Informasjon som må fylles ut på den tomme giroblanketter er:

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummer
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto
Faktura til næringsdrivende

Lørenskog kommune ønsker å sende faktura elektronisk i EHF format til næringsdrivende. Er du ikke innmeldt i ELMA registeret, vil vi kunne sende faktura på e-post.

Ta kontakt med oss på regnskap@lorenskog.kommune.no hvis du vil motta faktura elektronisk.

Min side / Fakturakopi

Min side gir en rask og enkel oversikt over egne faktura - logg på Min side. Her finner du oversikt over alle fakturaer som er sendt til deg. Oversikten viser også hvilken faktura som er betalt og de som ikke er betalt. Her kan du også skrive ut kopi av fakturaen, hvis du ønsker det.

Kommunale avgifter – hvor ofte ønsker du å motta faktura?

Kommunale avgifter sendes ut i ulike terminer. Her er det mulig å velge om du vil motta faktura årlig, to ganger pr år, kvartalsvis eller hver måned.

Ønsker du å endre hvor ofte du mottar faktura? Eller har andre spørsmål knyttet til kommunale avgifter?

Ta kontakt med kommunalteknikk på telefon 67 93 42 00 eller epost komtekgebyrer@lorenskog.kommune.no

Har du mottatt purring / inkassovarsel?

Ta kontakt med Lørenskog kemnerkontor på telefon 67 93 40 40. Se også informasjon på nettsiden til Kemnerkontoret.

Gå inn på Min side hvis du trenger kopi av faktura.

Ligningsoppgaven Pass og stell av barn

Lørenskog kommune sender hvert år ut ligningsoppgave som viser hva som er fakturert av oppholdsbetaling knyttet til barnehage-/SFO plass. Oppgaven inneholder kun oppholdsbetaling og ikke betaling av kost. Betaling av kost gir ikke rett til fradrag på selvangivelsen.

Oppgaven som sendes ut blir samtidig innrapportert til Altinn. For mer informasjon om rapportering av Pass og stell av barn, se informasjon hos Skatteetaten.

Andre ofte stilte spørsmål

Har du betalt for mye til oss? Betalt fakturaen to ganger?

Jeg ønsker ikke å motta faktura på Vipps. Hva gjør jeg?

  • Du må gå inn i appen på telefonen din og gjøre endringer under din profil. Her kan du slå av “Motta regninger i Vipps». Du må også gjøre et aktivt valg når det gjelder «eFaktura i nettbank og apper» som også ligger under innstillinger i Vipps.

Jeg trenger opplysninger knyttet til min syke mor. Hvordan går jeg frem?

  • Er du oppnevnt som verge trenger vi bekreftelse på at du er verge slik at vi kan oppgi opplysninger.
  • Er du ikke verge, kan vi dessverre ikke oppgi opplysninger. Da må vi sende informasjon direkte til mottaker av faktura.
Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til oss:

ta kontakt på e-post regnskap@lorenskog.kommune.no

ta kontakt på telefon 67 93 40 70

Personvern

Lørenskog kommune er opptatt av å ivareta personvernet til våre kunder. Etter innføring av GDPR (General Data Protection Regulation) har vi gjennomgått rutinene våre for å sikre at vi følger nytt regelverk, Lov om behandling av personopplysninger. Se også Datatilsynet for mer informasjon om GDPR.

Vi kan dessverre ikke oppgi opplysninger til andre enn mottakere av faktura. Er du verge må det bekreftes (med dokumentasjon) før opplysninger kan utgis.