Berørte tjenester

Oversikt over tjenester som er påvirket av koronaviruset

Barnehage

Barnehage

Regjeringen har kommet med en ny modell for smittevern. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. 

Kommuneoverlegen i Lørenskog kommune har fattet vedtak om videreføring av rødt tiltaksnivå i alle barnehager og på alle skoler i Lørenskog kommune. Tiltakene innføres etter en vurdering av smittesituasjonen i kommunen, og etter at andre tiltak er forsøkt. Rødt tiltaksnivå innføres umiddelbart og gjelder til og med 03.02.2021 for barnehager og grunnskolen.

Endrede åpningstider

Åpningstid i barnehagene fra 4. januar til 2. februar er 08:00 - 15:30. Hvis det er nødvendig å ha barna i barnehagen utenom disse åpningstidene, må du søke kommunen ved å fylle ut dette skjemaet.

 

I Lørenskog betyr rødt nivå 

Rødt nivå i barnehagen

 • Overgang til rødt nivå medfører at åpningstiden reduseres til 08.00-15.30. 

 • Avdelingene deles opp i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Ute og inneområdet deles opp for å holde avstand mellom kohorter. 

 • Vi vil ikke at foresatte blir med inn i barnehagen, hvis ikke det er nødvendig. 

Rødt nivå i barneskolen 

 • Elevene får ulike oppmøtetider 

 • Elevgruppene deles i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Elevene har faste klasserom. 

 • Elevene mottar mer undervisning ute. 

 • De eldste elvene får deler av opplæringen som fjernundervisning hjemme. 

 • Avstand mellom elevene, og mellom elever og ansatte ivaretas, også i pauser og friminutt. 

 • Foresatte blir ikke med inn i skolen/SFO, hvis ikke det er nødvendig.  

 • Åpningstiden i SFO vil kunne reduseres. 

Rødt nivå i ungdomsskolen

 • Elevene får ulike oppmøtetider 

 • Elevgruppene deles i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Elevene har faste klasserom. 

 • Elevene mottar mer undervisning ute. 

 • Elevene får deler av opplæringen som fjernundervisning hjemme. 

 • Avstand mellom elevene, og mellom elever og ansatte ivaretas, også i pauser og friminutt. 

 • Foresatte blir ikke med inn i skolen, hvis ikke det er nødvendig.  

Matservering i barnehage

Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre. Smitteveilederen ble oppdatert 28.september 2020. I den reviderte veilederen er punktet om at mat bør serveres porsjonsvis tatt bort, men barn skal fortsatt ikke dele mat og drikke. I følge veilederen kan mat tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer.

På grunn av smittesituasjonen i Lørenskog, og det at vi går inn i en tid med normalt høyere sykefravær, anbefaler ikke kommunen at matservering gjeninnføres nå. På gult nivå må ansatte være sammen med barna på sin kohort. Matservering vil medføre at ansatte trenger å gå fra sin faste gruppe for å lage mat. Tilberedning av mat fører også til økt kontakt mellom de voksne tvers av kohorter og kan utgjøre en større smittefare. Det er mindre fleksibilitet til å bruke ansatte på ulike avdelinger og lavere terskel for at ansatte må være borte fra jobb grunnet luftveissymptomer. Dette gjør bemanningssituasjonen mindre fleksibel og mer uforutsigbar. Vi har stor forståelse for at mange ønsker matservering, og det vil bli gjort en ny vurdering ved endring av smittenivå.

Generell informasjon fra regjeringen til foreldre

På denne siden gir regjeringen kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen.

Skole

Kommuneoverlegen i Lørenskog kommune har fattet vedtak om videreføring av rødt tiltaksnivå i alle barnehager og på alle skoler i Lørenskog kommune. Tiltakene innføres etter en vurdering av smittesituasjonen i kommunen, og etter at andre tiltak er forsøkt. Rødt tiltaksnivå innføres umiddelbart og gjelder til og med 03.02.2021 for barnehager og grunnskolen.

Regjeringen har kommet med en ny modell for smittevern. Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak. Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter, samt å holde oversikt over disse.

I Lørenskog betyr rødt nivå 

Rødt nivå i barnehagen

 • Overgang til rødt nivå medfører at åpningstiden reduseres til 08.00-15.30. 

 • Avdelingene deles opp i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Ute og inneområdet deles opp for å holde avstand mellom kohorter. 

 • Vi vil ikke at foresatte blir med inn i barnehagen, hvis ikke det er nødvendig. 

Rødt nivå i barneskolen 

 • Elevene får ulike oppmøtetider 

 • Elevgruppene deles i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Elevene har faste klasserom. 

 • Elevene mottar mer undervisning ute. 

 • De eldste elvene får deler av opplæringen som fjernundervisning hjemme. 

 • Avstand mellom elevene, og mellom elever og ansatte ivaretas, også i pauser og friminutt. 

 • Foresatte blir ikke med inn i skolen/SFO, hvis ikke det er nødvendig.  

 • Åpningstiden i SFO vil kunne reduseres. 

Rødt nivå i ungdomsskolen

 • Elevene får ulike oppmøtetider 

 • Elevgruppene deles i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Elevene har faste klasserom. 

 • Elevene mottar mer undervisning ute. 

 • Elevene får deler av opplæringen som fjernundervisning hjemme. 

 • Avstand mellom elevene, og mellom elever og ansatte ivaretas, også i pauser og friminutt. 

 • Foresatte blir ikke med inn i skolen, hvis ikke det er nødvendig.  

 

Mat i SFO 

Det blir per i dag ikke fakturert for matpenger i SFO, og alle må ha med matpakke og drikke. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre.

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 

Koronasituasjonen medfører mer fravær enn vanlig. Det er viktig at elever som er syke ikke møter på skolen.    

Elever har rett på opplæring 

Dersom elever må være hjemme over en uke på grunn av sykdom eller karantene har skolen i utgangspunktet plikt til å gi opplæring hjemme. Eleven har rett til opplæring så raskt som mulig, dersom de vet at fraværet vil vare over en uke. Dersom eleven må være hjemme under en uke, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme.   

Opplæring hjemme kan gis i form av blant annet: 

·       hjemmeoppgaver 

·       opplæring via læringsplattformer 

·       kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon. 

Utdanningsdirektoratet har presisert skolens ansvar og elevers rettigheter for opplæring til elever som ikke kan møte på skolen. 

Unntak fra fraværsreglementet 

Kunnskapsdepartementet har besluttet å gjøre unntak i fraværsreglementet: Det føres ikke fravær av helsegrunner på vitnemålet, hvis det foreligger bekreftelse fra foreldre på sykefraværet. Dette gjelder i første omgang ut oktober. 

Syke personer skal ikke være på skolen 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.  

Hvis en i familien har fått bekreftet covid-19 skal man bli hjemme og være i karantene. 

Hvem skal komme på skolen? 

 • Alle som er friske. 
 • Pollenallergikere 
 • De som har familiemedlemmer med symptomer, men som ikke har påvist covid-19. 

Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. 

Hva hvis man blir syk på skolen? 

Elever som får luftveissymptomer på skolen skal sendes hjem. Skolen vil ringe foresatte og avtale henting. De skal ikke ta kollektivtransport. Syke elever må være på et eget rom til de blir hentet, men det må gjøres en avveining i forhold til elevens alder og behov for omsorg.  

Regler for å hindre smitte: 

Alle skal vaske hendene når man kommer på skolen, skal spise, nyser, har vært ute eller på toalettet. 

 • Syke elever skal ikke møte på skolen. 
 • Ikke klemme eller håndhilse. 
 • Alle skal møte til rett tid. 
 • Hold avstand til andre ute og i korridorer. 

Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi 

Folkehelseinstituttet (FHI) har satt opp en oversikt over symptomene på covid-19. 
Tabellen kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi. Mer informasjon om symptomer og mistanke om smitte av covid-19 finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no 

Klikk for stort bilde FHI    

Dersom fravær hos ansatte gjør ordinær undervisning umulig 

Opplæring hjemme for aktuelle trinn, på rullering  

Smittevernhensyn kan medføre stort sykefravær blant ansatte på skolen. For å sikre opplæring for alle elever, vil skolen kunne gi opplæring hjemme for utvalgte grupper og trinn, på rullering, dersom den vanskelige bemanningssituasjonen fortsetter. Ved at færre lærere tar hånd om hjemmeskolen, og resten av personalet brukes til undervisning på skolen, opprettholdes undervisning for alle.     

Statlige myndigheter ber om at de yngste barna skjermes. Lørenskog kommune vil prioritere at elever i avgangsfag skjermes. Detaljert informasjon gis til det enkelte trinn.

Vi beklager belastningen dette medfører for elevene og den enkelte familie.  

Generell informasjon fra regjeringen til foreldre

På denne siden gir regjeringen kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen.

Kultur og Lørenskog hus
 • Kulturhuset holder stengt inntil videre, følg med på  http://www.lorenskoghus.no/
   
 • Veiviseren er åpen alle dager kl. 11.00-15.00
   
 • Biblioteket holder åpent, se deres nettside for mer informasjon: https://www.lorenskogbibliotek.no/
   
 • Lørenskog kino holder stengt inntil videre.
   
 • Friday’s holder stengt inntil videre.
   
 • Kulturkafeen holder stengt inntil videre.
   
 • Kjenn folkebad er stengt for publikum. Bare skolesvømming fortsetter.
   
 • Alle innendørs arrangementer forbys, med noen unntak:
  • Begravelser og bisettelser (med maks 50 personer til stede og krav til en meters avstand)
  • Dåp, vielser andre lignende ritualer uten tilskuere
Idrett og fritidsklubber
 • Stans i breddeidrett og fritidsaktiviteter som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten tilskuere innendørs, og med maks 200 tilskuere utendørs, forutsatt at det holdes en meters avstand.
   
 • Alle innendørs idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge er stengt inntil videre. 
   
 • Kjenn folkebad er stengt for publikum. Bare skolesvømming holder åpent.

 • Det ordinære fritidsklubbtilbudet holder stengt.

Lekeplasser, aktivitetsparker og idrettsanlegg

Alle uteområder er åpne, men husk disse reglene:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk. 
 • Hold to meters avstand til hverandre. 
 • Små barn skal være i følge med en voksen. 
 • Eget utstyr skal ikke deles
Teknisk sektor

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk holder publikumsmottaket i Fjellhamarveien 51 stengt. Ta kontakt på telefon 476 97 597 eller ved å sende en epost til postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no. Vi utfører våre oppgaver som normalt og vi har sikker drift av våre tjenester, men det kan ta noe lenger tid å utføre oppgavene da vi har innført hjemmekontor for deler av arbeidsstyrken.  

Avdeling for regulering, byggesak og geodata

Avdeling for regulering, byggesak og geodata holder stengt for publikum. Vi tilbyr veiledning per telefon og på e-post. For å redusere smittefare har vi innført hjemmekontor for alle ansatte inntil videre. Vi stiller heller ikke på møter fysisk.

Byggesaksavdelingen kan gi veiledning på tlf.nr. 67 93 42 50 fra mandag til fredag mellom kl. 12:00- 15:00. Ønsker du veiledning per e-post, skanner du inn dokumentasjonen og sender denne på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no. I emnefeltet til e-posten informerer du om at du ønsker veiledning for hvilken sak, hvilket tiltak det gjelder og adressen for tiltaket. 

Det holdes for tiden oppmålingsforretninger, men med smittetiltak. Gjennomføring vurderes fra sak til sak. Ansatte på geodata er tilgjengelig for veiledning på telefon i tiden 09:00-14:30. Se oversikt over ansatte og fagfelt her.

NAV Lørenskog

Hvordan komme i kontakt med NAV


Kontaktinformasjon: 55 55 33 33/nav.no

Telefontid: kl. 0900-1500

NAV Lørenskog er tilgjengelig og møter de fleste innbyggere per telefon eller via digitale løsninger. Vi ber innbyggere om å henvende seg via ditt nav på www.nav.no eller på telefon 55 55 33 33.

Ved behov for akutt økonomisk hjelp kan NAV Lørenskog kontaktes på mobil 48 14 31 00.

Oppfølging og timeavtaler vil kunne bli gjennomført pr telefon, via digitale løsninger eller avtalte møter ved behov.

Vakttelefon for arbeidsgivere: 467 43 697

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Grunnet Covid-19 og smittebegrensning ber vi om at alle innbyggere som kommer til oss er friske og symptomfri samt følger alle smitteverntiltak og påbud om munnbind.

Helse, omsorg og boligtjenester

Helse, omsorg og boligtjenester

Boligkontoret

Boligkontoret er stengt for drop-in på grunn av koronavirus.

Ta kontakt pr. telefon på hverdager mellom kl. 08.00-15.00

Linda Haugen – avdelingsleder – 97522948
Madeleine Moen – privat leiemarked og startlån - 452 70 503
Anne Eriksen – startlån og bostøtte - 947 89 267
Sissel Skoglunn – bostøtte - 902 63 199
Hilde Sandgrav – husleiefaktura - 902 54 359 (tir-tor)
Rudi Aleksander Paulsen – bostøtte – 477 85 448

Alle ansatte kan besvare spørsmål vedrørende vedlikehold.

Brukerstyrt personlig assistent

Innbyggere som har BPA får fra 1. mai 2020 alle oppgaver som er en del av enkeltvedtaket.

Innvilgede timer som ikke har vært benyttet i pandemiperioden vil kunne brukes på et senere tidspunkt i løpet av inneværende år etter prinsipper om brukerstyring. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Dagsenterne sykehjem

Finstad dagsenter  har åpnet opp fra og med 12. mai med små tilrettelagte grupper.

Lørenskog dagsenter og Rolvsrud dagsenter er stengt inntil videre. 

Ved spørsmål ta kontakt med det aktuelle dagsenteret.

Finstad: 908 09 592 

Lørenskog sykehjem: 482 45 198 

Rolvsrud: 469 49 735

Frisklivssentralen

I nåværende smittesituasjon holder vi flest mulig informasjons- og oppfølgingssamtaler ute eller på telefon. Du er velkommen til å ta kontakt på 907 12 563, 902 54 376 eller 67 49 50 33. Henvisning er ikke nødvendig. Vi har utetreninger, forbeholdt Frisklivssentralens deltakere. 

Du finner til enhver tid oppdatert informasjon på vår hjemmesideFølg oss også gjerne på Facebook!

Fysioterapi/ergoterapi for voksne og hjelpemiddeltjenesten

 

Fysioterapi/ergoterapi har telefontid som vanlig (hverdager 8-1030 / 13-1430). Vi tar mot henvisninger fortløpende og alle blir kontaktet for en foreløpig vurdering av ventetid i løpet av en uke.

Vår virksomhet begrenses for tiden til individuell oppfølging. Hjemmebesøk gjennomføres, men etter visse betingelser. Vi tar kontakt med deg på forhånd for en avklaring. Der det er mulig, gjennomfører vi kontakten på alternativ måte.  
Grunnet besøksforbud på sykehjemmene har vi redusert kapasitet til å ta mot deg på våre behandlingssteder. Alle grupper er utsatt inntil videre. Varmtvannsbassenget er også stengt.

Hjelpemiddeltjenesten har vanlige telefon- og åpningstider (tirsdager, onsdager og fredager 8-10 / 14-15). Vårt fredagstilbud med fysioterapeut og ergoterapeut tilgjengelig på hjelpemiddeltjenesten er åpent, men du må bestille tid på forhånd. Ring fysioterapi- og ergoterapitjenesten på 67 91 63 45 i åpningstiden for å booke tid.

Helsestasjon

Helsestasjonene er åpne, men du må ha forhåndsavtale.

Vi henstiller nå alle som har time på helsestasjonen, barn og voksne og gravide, til å være helt friskeingen forkjølelsesymptomer eller hoste. Har dere sykdom hos familiemedlemmer til barnet, eller er i tvil, kontakt oss for vurdering. Dersom du er i karantene, ring for telefonkonsultasjon.

Du må ha på munnbind på helsestasjonen. 

Det er ikke anledning til å ha med søsken på helsestasjonen og kun en voksen får følge barnet, dette for å redusere smitterisiko for de minste barna. Gravide må komme alene. Hold barnet i fanget inne på helsestasjonen.

Tilbudet ved helsestasjonen vil bli redusert en stund fremover og vi vil følge opp gravide, de minste barna, samt alle som skal ha vaksiner.  

Kun de som har time på helsestasjonen kan komme. Veietider utgår.

 

Helsestasjon for ungdom

Det vil ikke være "drop-in" tilbud som vanlig pga koronasituasjonen, da vi må begrense antall personer som kommer samtidig. Du må bestille time før du kan komme. Vi vil ha timer tilgjengelig hos lege, helsesykepleier, jordmor og helsesekretær hver mandag fra kl. 16-20. Ring eller sms på tlf 99477963 mandager fra kl. 13-15 og tirsdag-fredag fra kl 8.30-15, for timebestilling.

Nedenfor finner du svar på spørsmål om hvordan tilbudet vil fungere inntil videre.

Kan jeg bestille time hvis jeg hoster eller er syk?

Nei. Hvis du har blitt syk og hoster, har feber, sår hals, hodepine eller er blitt tett i nesen må du holde deg unna til du har blitt frisk.

Kan jeg bestille time hvis jeg har vært i utlandet?

Hvis du har kommet hjem fra utlandet de siste 14 dagene skal du ikke komme hit. Hvis det har gått mer enn 14 dager fra du kom hjem fra utlandet, og du er frisk, så kan du bestille time.

Hva skjer når jeg kommer til helsestasjon for ungdom for time?

Du henvender deg til helsesekretær ved inngangen som sjekker at du har bestilt time. Deretter venter du på venterommet til du blir ropt opp. Alle som kommer til oss må sprite hendene før de kommer inn, og alle som oppholder seg i våre lokaler skal holde en avstand på minst to meter til andre. Dette gjelder også om du har med deg noen inn.

Kan jeg ta med en venn når jeg kommer til time?

Nei. Du kan ikke ha med deg noen inn, hverken i gangen, på venterommet eller til selve timen. Den/de som eventuelt er med deg må vente utenfor Lørenskog hus. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon, slik at du kan ha med deg noen til timen. Dette må i så fall avtales på forhånd per telefon.

Hva skjer hvis jeg kommer og ikke har time?

Hvis du ikke har bestilt time kan vi ikke hjelpe deg. Da må du bestille time til uken etter.

 

Hjemmetjeneste/hjemmesykepleie/heldøgns omsorgsboliger

Hjemmeboende som mottar hjemmehjelp/praktisk bistand 

Hjemmehjelpstjenesten er i normal drift, men med strenge smittevernregler. Ved spørsmål, ta kontakt på telefon mellom kl. 08.00 -15.00.

Hjemmehjelpstjenesten – tlf. 46 91 09 82

Hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien er i normal drift, men med strenge smittevernregler. Mottar du hjemmesykepleie og har behov for avklaringer kan du kontakte oss på telefon. Telefonene er betjent dag, kveld og helg.

Avdeling 1 – tlf.  90 65 90 72

Avdeling 2 tlf. 48 20 57 82

Avdeling 3 – tlf. 95 83 79 48

Kartlegging og mestring – tlf. 95 10 81 64

Heldøgns omsorgsboliger

Rolvsrud bofellesskap og omsorgsboliger i øvrige etg., Vallerud bosenter, Sykehusveien 75 og Rugdeveien A er i normal drift.

Boligene er åpne for besøkende med strenge smittevernregler. Alle besøkende må ta kontakt på telefon i forkant, slik at vi får muligheten til å informere om gjeldende smittevernregler samt føre protokoll dersom det skulle bli behov for smittesporing. Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise de siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt (såkalt gule land), kan ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

Kontakt oss på telefon:

Bofellesskapet – tlf. 67 91 65 70

Vallerud bosenter – tlf. 46 84 81 85

Sykehusveien 75 og Rugdeveien A – tlf. 99 37 15 04

Koordinator og individuell plan

Fortrinnsvis gjennomføres ansvarsgruppemøtene på Microsoft Teams. Der det er behov for fysiske møter må dette avklares med bruker og pårørende. Fysiske møter vil bli gjennomført i egnede lokaler der en meters-regelen og håndhygiene overholdes.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

MAI-senteret

Mai senteret er stengt frem til 18. januar.

På grunn av smittevernregler er det begrensninger på hvor mange som kan være på senteret samtidig.

Det er lunsjtilbud mandag, tirsdag og fredag. Se maisenteret.no eller Facebook for nærmere informasjon og oversikt over aktiviteter. Ved behov kan dere ta kontakt på tlf. 46 95 49 21.

Omsorgsboliger og bofellesskap

Rolvsrud aktivitetssenter og Bårliskogen aktivitetssenter er åpne. 

Rus og psykisk helse
 • Åpen stue er stengt, og vi ber om at alle henvendelser skjer på telefon. Kontakt enten din kontaktperson eller tjenesten på telefon 948 87 220. Dette nummeret betjenes alle hverdager fra kl. 09.00-15.00
 • Avtaler gjennomføres over telefon, videosamtale og ved å møte hverandre ute. Noen samtaler og samarbeidsmøter gjennomføres på avdelingen, på rom hvor avstandsbestemmelser og smittevernregler kan gjennomføres.
 • Rent brukerutstyr og Nalokson nesespray er veldig viktig nå. Rent brukerutstyr kan hentes i lokalene til rus og psykisk helse. Ta kontakt med oss om du trenger det.
 • Rusomsorg på hjul er åpent tirsdag og fredag. Rusomsorg på hjul parkert på Solheim (ved steinene) og deler ut bl.a. mat, brukerutstyr, Nalokson, og vi er tilgjengelige hvis du trenger noen å snakke med.

 

Samhandling og forvaltning

Avtaler med oppmøte i våre lokaler i Skårersletta 61 avtales med innbygger på forhånd.

Vi kan treffes alle hverdager mellom kl 08.00- 15.00 på telefonnummer: 67 93 46 01

Henvendelser kan sendes til: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Søknader om helse- og omsorgstjenester kan sendes digitalt via Lørenskog kommune sine internettsider: https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK075/

Behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester

Alle nye søknader om helse- og omsorgstjenester vil mottas og vurderes daglig av fagkonsulent med helsefaglig bakgrunn.  Alle søknader vil bli vurdert ut fra hastegrad og søkt bistandsbehov. Saker som omhandler livsnødvendig helsehjelp vil bli prioritert. Ved andre saker, vil innbyggerne få informasjon om antatt saksbehandlingstid.

Støttekontakter, gruppeavlastning og individuell avlastning

Private avlastere, private støttekontakter og leverandører som gir gruppeavlastning har mottatt beskrivelse av smittevernregler og har ansvar for å følge disse. De skal også veilede bruker i disse ved oppstart av tjenesten. Alle brukere og pårørende blir kontaktet for individuell avklaring om oppstartsdato.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Sykehjem

Smittevernsregler og besøksinformasjon for sykehjem

Viktig: Før du kommer på besøk til sykehjemmene må du sette deg inn i besøksinformasjon og smittevernregler, og avtale et besøkstidspunkt med oss. Husk munnbind!

 

Vaksinekontor

Vaksinekontoret holder åpent på tirsdager og torsdager. Telefonen vil også være åpen disse dagene.