مقررات فعلی کرونا در لورنشکوگ

 

* کودکان و نوجوانان زیر 20 سال، میتوانند فعالیت های سازمان یافته  ورزشی، تفریحی و فرهنگی خود را، هم در فضای آزاد و هم در مکان های سرپوشیده را دوباره از سر بگیرند.

 

* افراد بزرگسال (کسانی که سن آنان 20 یا بیشتر از آن است) می توانند در فضای آزاد (نه مکان های سرپوشیده) به فعالیت های سازمان یافته ورزشی، تفریحی و فرهنگی بپردازند به شرط اینکه این فعالیت ها تا حد امکان با رعایت حداقل یک متر فاصله صورت بگیرد.

 

* برگذاری اجتماعات و یا شرکت در آن، که در خانه/کلبه خصوصی صورت گرفته، بیش از 10 نفرممنوع است. این قانون هم برای اجتماعاتی که در مکان های سرپوشیده انجام میگیرد میباشد و هم برای اجتماعات در فضای آزاد.

* این ممنوعیت شامل اجتماعات خصوصی که در آن همه افراد حاضر با هم زندگی میکنند و یا بچه هایی که متعلق به یک گروه در مهد کودک یا دبستان هستند نمی شود.

* همه افرادی که در یک خانه زندگی نمی کنند باید یک متر فاصله را رعایت نمایند حتی اگر تعداد افراد 10 نفر و یا کمتر باشد.

 

* سالن های بینگو، سالن بازی های گیم، شهربازی، سالن های بولینگ و مکان هایی از این قبیل بسته میباشند. سینمای لورنسکوگ نیز بسته میباشد.

 

* کتابخانه لورنسکوگ باز میباشد

 

* فروشگاه ها و مراکز خرید و دیگر مکان های خرده فروشی، باید اطمینان حاصل کنند که همه افرادی که در این مکان ها حضور دارند حداقل فاصله دو متر را رعایت کنند و در صورت نیاز، تدابیر امنیتی جهت اطمینان از این موضوع اتخاذ نمایند.

 

* استفاده از ماسک صورت در تاکسی اجباری است.

 

* استفاده از ماسک صورت در وسایط نقلیه عمومی اجباری است.

 

* استفاده از ماسک صورت در داخل مکان های عمومی (مانند فروشگاه ها، محل های عبادت و مکان های فعالیت های فرهنگی، ورزشی و تفریحی) اجباری است

 

* دورکاری یا کار از خانه به جای حضور در محل کار تا زمانی که قابل انجام باشد اجباری است.

 

موارد استثنا ماسک صورت

 

به این موضوع توجه کنید که استفاده از ماسک صورت شامل افرادی که با بچه های زیر 12 سال فعالیت های ورزشی میکنند و یا کسانی که به دلایل پزشکی و یا دیگر دلایل قادر به استفاده از ماسک صورت نیستند نمیگردد.

 

متقابلا استفاده از ماسک صورت تنها شامل کارکنان چنین مکان هایی میگردد (مانند فروشگاه ها، محل های عبادت و مکان های فعالیت های فرهنگی، ورزشی و تفریحی) در صورتیکه رعایت حداقل فاصله یک متر امکان پذیر نباشد. در صورتیکه اقدامات پیشگیرانه انتشار ویروس وضع شده باشد، مانند استفاده از اسباب حفظ حد فاصله/پارتیشن، نقاب مخصوص و فاصله بین کارکنان و ارباب رجوع  به اندازه کافی باشد، در این صوت کارکنان نیاز به استفاده از ماسک صورت ندارند.