Środki zapobiegawcze stosowane w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniami w gminie Lørenskog, które obowiązują od 12 listopada.

   

Gmina Lørenskog podjęła decyzję o wprowadzeniu nowych środków zapobiegawczych w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniami. Decyzja ta stanowi dodatek do postanowień z dnia 30 października.

Omówione tu środki zapobiegawcze dotyczą wszystkich osób mieszkających i pracujących w gminie Lørenskog.

 • Wszystkie obiekty oraz placówki, na terenie których odbywają się zajęcia kulturalne i rekreacyjne, zostają zamknięte, z wyjątkiem bibliotek oraz miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci oraz młodzieży do lat 20. Oznacza to, że zamknięte zostają ośrodki treningowe, kina oraz parki zabaw dla dzieci. Działalność komercyjna pływalni zostaje wstrzymana.
    
 • W sklepach, galeriach handlowych oraz innych punktach sprzedaży należy zadbać o to, aby nie było obecnych na miejscu więcej osób w lokalach, niż taka ilość, która pozwalałaby na utrzymanie odległości co najmniej 2 metrów; w razie potrzeby należy zwrócić uwagę, aby ochrona obiektu tego dopilnowała.   
   
 • Wstrzymuje się sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych i zakazuje się podawania napojów alkoholowych. Lokale gastronomiczne mogą nadal być czynne, jednakże nie można w nich podawać napojów alkoholowych. 
   
 • Zakazuje się organizowania wszelkich uroczystości wewnątrz budynków, z pewnymi wyjątkami:   
  • Pogrzeby i nabożeństwa żałobne (w których uczestniczy maks.  50 osób i spełniony jest wymóg zachowania jednego metra odległości) 
  • Chrzty, śluby oraz inne podobne rytuały, bez udziału gości 
    
 • Wstrzymanie zorganizowanych zajęć sportowych dla dorosłych. Dotyczyć to będzie również innych zajęć rekreacyjnych dla dorosłych, takich jak orkiestry dęte oraz chóry. Sport wyczynowy może być uprawiany bez obecności kibiców wewnątrz obiektów, oraz z udziałem maks. 200 kibiców na wolnym powietrzu, z założeniem, że zachowywać się będzie odległość jednego metra.  
   
 • Dzieci i młodzież mogą nadal uczestniczyć w zajęciach sportowych i pozwala im się w dalszym ciągu na organizowanie treningów, ale nie na uczestnictwo w zawodach, meczach, rozgrywkach pucharowych i turniejach, nawet, jeżeli odbywa się to w innych gminach.  
   
 • Nakazuje się stosowanie maseczek ochronnych w taksówkach.  
   
 • Wprowadza się czerwony stopień ochrony przed zakażeniami w szkołach średnich oraz ośrodkach kształcenia dla dorosłych, natomiast w gimnazjach w kolejnych tygodniach rozważa się wprowadzenie stopnia czerwonego.  

Munnbind - Klikk for stort bildeNależy utrzymywać odległość, stosować maseczki ochronne oraz ograniczać liczbę spotykanych osób.Postanowienia o wprowadzeniu środków zapobiegawczych z dnia 30 października mają nadal zastosowanie

 • Wprowadza się wymóg noszenia maseczek podczas podróży środkami komunikacji publicznej.
 • Wprowadza się wymóg noszenia maseczek wewnątrz lokali gastronomicznych; dotyczy to wszystkich pracowników oraz gości, we wszystkich przypadkach, gdy nie siedzą oni przy stolikach.
 • Wprowadza się wymóg noszenia maseczek wewnątrz obiektów użyteczności publicznej (m. in. sklepów, obiektów sakralnych oraz obiektów służących krzewieniu światopoglądu, jak i również lokali kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych).
 • Nakaz pracy zdalnej, jeżeli jest to praktycznie możliwe.
 • Nie wolno organizować lub uczestniczyć w spotkaniach o charakterze prywatnym, jeżeli na miejscu jest więcej niż 10 osób.
 • Nie wolno organizować spotkań o charakterze publicznym, jeżeli uczestniczy w nich więcej, niż:
  • 200 osób jednocześnie obecnych, jeśli spotkanie odbywa się na zewnątrz

Zwolnienie z obowiązku noszenia maseczek

Dzieci w wieku poniżej 12 lat są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek.

Podobnie, obowiązek noszenia maseczek dotyczy wyłącznie pracowników tych obiektów (m. in. sklepów, obiektów sakralnych oraz obiektów służących krzewieniu światopoglądu, jak i również lokali kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), jeżeli nie będą oni mogli zachować odległości jednego metra. Kiedy stosowane są środki ochrony przed zakażeniem, takie jak np. przyłbice i ścianki ochronne lub wtedy, gdy odległość od odwiedzających jest odpowiednia, pracownicy nie muszą mieć założonych maseczek.