Các biện pháp kiểm soát lây nhiễm dành cho công xã Lørenskog

Số điện thoại và trạm xét nghiệm covid-19

Trạm xét nghiệm nằm tại Løkenåsveien 29, gần nhà thờ Skårer. Bạn phải đặt giờ hẹn trước khi đến trạm xét nghiệm.

Để đặt giờ hẹn, bạn hãy gọi đến trạm xét nghiệm covid-19 tại Lørenskog qua số điện thoại   67 49 50 27.

Thông tin chung về coronavirus

Vi-rút Corona chủng mới (COVID-19)

Cách sử dụng khẩu trang y tế đúng đắn

Cách sử dụng khẩu trang vải đúng đắn

Một chút, thêm một chút hoặc cách xa hoàn toàn?

Dành chotất cả những người được yêu cầu cách ly hoặc tự kiểm dịch riêngtại nhà

Tiêm ngừa corona trong vòng 1-2-3

  Artikkelen er ikke oppdatert med de siste tiltakene fra 3. mars

Đây là các biện pháp áp dụng cho tất cả mọi người cư ngụ và làm việc tại công xã Lørenskog.
   

 • Không được phép tổ chức hay tham dự các cuộc họp mặt riêng tư tại nhà tư nhân/nhà nghỉ mát với sự hiện diện của hơn 10 người. Điều này nói đến cả ở trong nhà lẫn ở ngoài trời. 
 • Lệnh cấm này không áp dụng đối với những cuộc gặp gỡ riêng tư nơi mà tất cả những người hiện diện, sống chung với nhau hay những trẻ em cùng một toán ở vườn trẻ hoặc trường tiểu học. 
 • Tuy số người hiện diện là 10 hoặc ít hơn, nhưng tất cả những ai không sống chung một nhà phải giữ khoảng cách 1 m. 
   
 • Các phòng chơi lotto, phòng chơi các loại trò chơi, trung tâm giải trí có các trò chơi, sân chơi bowling và những nơi tương tự vẫn đóng cửa. Rạp chiếu bóng Lørenskog cũng đóng cửa. 
   
 • Các cửa tiệm, trung tâm thương mại và các điểm bán hàng khác phải thu xếp sao cho không có nhiều người ở trong tiệm hơn mức có thể giữ khoảng cách tối thiểu 2m, và phải thu xếp canh giữ trật tự nhằm duy trì việc này nếu cần.
   
 • Yêu cầu phải dùng khẩu trang khi đi taxi.
   
 • Yêu cầu phải dùng khẩu trang khi dùng các phương tiện di chuyển công cộng.
 • Yêu cầu phải dùng khẩu trang khi ở trong nhà tại nơi công cộng (trong đó có các cửa tiệm, nơi thờ phượng, nơi học hỏi về nhân sinh quan, và các trụ sở sinh hoạt văn hoá, thể thao và giải trí).
   
 • Yêu cầu phải làm việc tại nhà bao lâu mà điều kiện thực tế có thể thực hiện được.

Các ngoại lệ đối với bổn phận dùng khẩu trang

Trẻ em dưới 12 được miễn trừ bổn phận dùng khẩu trang. Điều này cũng áp dụng đối với những người vì lý do sức khoẻ hay những lý do khác không thể dùng khẩu trang. 

Tương tự bổn phận dùng khẩu trang chỉ áp dụng cho nhân viên tại những nơi này (trong đó có các cửa tiệm, nơi thờ phượng, nơi học hỏi về nhân sinh quan, và các trụ sở sinh hoạt văn hoá, thể thao và giải trí), nếu họ không thể giữ khoảng cách 1m. Khi đã thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, thí dụ như: các vách ngăn hoặc khoảng cách tốt đối với khách, nhân viên không cần dùng khẩu trang.

Số điện thoại và trạm xét nghiệm covid-19

Trạm xét nghiệm nằm tại Løkenåsveien 29, gần nhà thờ Skårer. Bạn phải đặt giờ hẹn trước khi đến trạm xét nghiệm.

Để đặt giờ hẹn, bạn hãy gọi đến trạm xét nghiệm covid-19 tại Lørenskog qua số điện thoại 67 49 50 27.