Lokale smitteverntiltak for deg som bor i Lørenskog

  1. Påbud om bruk av munnbind ved kollektivreiser når du ikke kan holde én meters avstand.
  2. Det er ikke lov å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer tilstede.
  3. Maksimalt 50 deltagere ved innendørs arrangementer uten fast seteplassering.
  4. Maksimalt 200 deltagere på utendørs arrangementer.
  5. Breddeidrett for voksne kan kun gjennomføres der det er mulig å holde én meters avstand.
  6. Skjenking av alkohol må avsluttes kl. 24:00.

Du må alltid holde én meters avstand til alle som ikke er i din husstand.