Alle gjeldende koronatiltak i Lørenskog

Lørenskog kommune har i flere omganger innført smitteverntiltak mot koronaviruset. For å gjøre det enklere for deg som innbygger, har vi på denne siden samlet alle tiltakene som gjelder i Lørenskog for øyeblikket.

Beredskapsrådet i Lørenskog kommune har i møtet 18. november besluttet å ikke innføre ytterligere tiltak i Lørenskog.

Det viktigste oppsummert

Koronatiltak - individ

Hva er de viktigste tingene du som enkeltperson må huske på?
 • Besøkende i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, må benytte munnbind. 
  Dette gjelder selv om det er mulig å holde avstand til andre personer.
   
 • På serveringssteder kan munnbindet kun tas av når du spiser og drikker.
   
 • Det er påbud om å bruke munnbind på buss og tog, og i taxi. Dette gjelder uavhengig av om du kan holde en meters avstand til de rundt deg.
   
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster (hjemme hos deg selv eller andre) med flere enn 10 personer tilstede, både inne og ute. Selv om dere er færre enn 10 stykker må alle som ikke bor i samme husstand kunne holde en meter til alle de andre.
  Det er ikke unntak for barn som er i samme kohort i barnehage eller skole. 
   
 • For alle som jobber i Lørenskog er det påbud om å benytte hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.
   
 • Du har ikke lov til å holde private sammenkomster/selskaper/julebord på offentlig sted, eller i lokaler/utendørs arealer som leies eller som lånes ut.

Alle smitteverntiltak i Lørenskog

Ansatte på butikker, kjøpesentre og serveringssteder
 • Ansatte i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder uten skjenkebevilling, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, skal ha på munnbind dersom de ikke kan holde én meter til andre. Dersom ansatte er beskyttet med skillevegger trenger de ikke å ha på munnbind.
   
 • Ansatte på serveringssteder med skjenkebevilling skal benytte munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjester har tilgang.
Arrangementer
 • Alle innendørs arrangementer forbys, med noen unntak:   
  • Begravelser og bisettelser (med maks 50 personer tilstede og krav til en meters avstand) 
  • Dåp, vielser andre lignende ritualer uten tilskuere 
    
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster (hjemme hos deg selv eller andre) med flere enn 10 personer tilstede, både inne og ute. Selv om dere er færre enn 10 stykker må alle som ikke bor i samme husstand kunne holde en meter til alle de andre.
  Det er ikke unntak for barn som er i samme kohort i barnehage eller skole. 
   
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre offentlige arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig.
   
 • Det åpnes for små digitale arrangementer hvor inntil fem personer kan samles. Nødvendige produksjonspersonell kommer i tillegg. Det skal til enhver tid kunne holdes minst en meters avstand mellom de som er til stede.

Hva som er et arrangement er definert i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Barn
 • Barn under 12 år er unntatt påbud av munnbind.
   
 • Barnebursdag - begrensingen på 10 personer gjelder også for barn i samme kohort og inkluderer voksne og eventuelt andre i husstanden som er tilstede. Dette gjelder både inne og ute.
   
 • Barn som er i karantene skal holde seg hjemme og kan ikke være sammen med andre enn de de bor sammen med. De kan ikke være sammen med barn fra samme kohort som også er i karantene.
   
 • Organiserte fritids- og idrettsaktiviteter for barn og unge skjermes og treninger og aktiviteter kan gjennomføres, men ikke kamper og samlinger.
Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder
 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand og om nødvendig sørge for vakthold for å opprettholde dette.   
   
 • Besøkende i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, må benytte munnbind.
Hjemmekontor

For alle som jobber i Lørenskog er det påbud om å benytte hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Kollektivtransport/taxi
 • Det er påbud om å bruke munnbind på buss og tog, og i taxi. Dette gjelder uavhengig av om du kan holde en meters avstand til de rundt deg.
Servering/spisesteder
 • Det er skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol. 
   
 • Besøkende på serveringssteder skal benytte munnbind. Munnbindet kan kun tas av når du spiser og drikker.
Skole

Det innføres rødt smittevernnivå på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene. 

Trening og fritid
 • Alle lokaler og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek, tros- og livssynshus og steder der barn og unge under 20 år har organiserte fritidsaktiviteter. Dette betyr at treningssenter, kino og lekeland stenger. Svømmehaller stenges for kommersiell virksomhet.
   
 • Alle innendørs arrangementer forbys, med noen unntak:    

  • Begravelser og bisettelser (med maks 50 personer tilstede og krav til en meters avstand)  

  • Dåp, vielser og andre lignende ritualer uten tilskuere 

  • Dette betyr at gudstjenester, fellesbønn eller andre typer møter og sammenkomster ikke kan avholdes. 

  • Det åpnes for små digitale arrangementer hvor inntil fem personer kan samles. Nødvendige produksjonspersonell kommer i tillegg. Det skal til enhver tid kunne holdes minst en meters avstand mellom de som er til stede.

 • Det er stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde andre fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten tilskuere innendørs, og med maks 200 tilskuere utendørs, forutsatt at det holdes en meters avstand.  
   
 • Barne- og ungdomsidretten skjermes og kan fortsette å arrangere treninger. Vi anbefaler at det kun er utøvere fra Lørenskog som deltar på treningene for å minimere smitterisiko. Det er ikke anledning til å delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer, heller ikke i andre kommuner.  

Hva som er et arrangement er definert i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

 

Karantenehotell

Karantenehotell

Hvordan fungerer karantenehotell for innbyggere i Lørenskog?

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. 

Ordningen med karantenehotell innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. Alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere.

Det er fem viktige unntak:

 • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted. 
   
 • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
   
 • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.
   
 • De som er folkeregistrert som bosatt og de som har meldt flytting til Norge, selv om de ennå ikke er folkeregistrert.
   
 • Norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene. De trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.

Karantenehotell

Folk som kommer fra utlandet skal henvende seg i Tollen på Oslo lufthavn, og blir deretter samlet ved bagasjebånd 9.

Derfra går transporten til Comfort Hotel Runway som er karantenehotellet på Gardermoen. Egenandel på 500 kr per natt betales på hotellet med kredittkort (inkl. tre måltider, ytterligere måltider må betales selv).

Når du oppholder deg på karantenehotellet skal du få mulighet til å teste deg for covid-19. Selv om man tester negativt under karanteneperioden, blir ikke karantenetiden forkortet.

 

Les hele forskriften

 

 

 

Her finner du hele forskriften som nå gjelder i Lørenskog kommune

Her er saksfremlegget fra kommunedirektøren som ble enstemmig vedtatt i formannskapet 11. november.

Nasjonale føringer

Her finner du de gjeldende nasjonale tiltakene som er innført av regjeringen.