Alle gjeldende koronatiltak i Lørenskog

Lørenskog kommune har i flere omganger innført smitteverntiltak mot koronaviruset. For å gjøre det enklere for deg som innbygger, har vi på denne siden samlet alle tiltakene som gjelder i Lørenskog for øyeblikket.

I et ekstraordinært formannskapsmøte 22. februar ble det enstemmig vedtatt å vente med å innføre de nasjonale lettelsene fra regjeringen.

 


Alle smitteverntiltak og anbefalinger i Lørenskog

Alle smitteverntiltak og anbefalinger i Lørenskog

Arrangementer

Innendørs arrangementer

 • Offentlige innendørs arrangementer er tillatt. Alle som ikke er i samme husstand må holde minst en meters avstand.   
  • Man kan være maks 10 personer til stede på innendørs arrangement.
  • Begravelser og bisettelser kan ha maks 50 personer til stede.   
  • Dåp og vielser har nå samme regler som andre innendørs arrangementer. 

Se for øvrig reglene i Covid-19-forskriften kapittel 5 som inneholder nærmere regler for arrangementer.

Sammenkomster i private hjem

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster i private hjem/hytter med flere enn 10 personer til stede innendørs.

  Selv om antall personer er 10 eller færre, må alle som ikke bor i samme husstand kunne holde en meters avstand til hverandre.

  Det kan være mer enn 10 personer tilstede innendørs hvis alle tilhører samme husstand, eller er barn fra samme kohort som de tilhører i barnehage og barneskole.

Utendørs arrangementer

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre (offentlige) arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig.

Se for øvrig reglene i Covid-19-forskriften kapittel 5 som inneholder nærmere regler for arrangementer.

Barn
 • Barn under 12 år er unntatt påbud av munnbind.
   
 • Barnebursdag - i utgangspunktet maks 10 personer innendørs inkludert voksne og andre barn som bor i husstanden. Man kan være flere hvis alle gjestene er barn i samme kohort fra barneskole og barnehage. 
   
 • Barn som er i karantene skal holde seg hjemme og kan ikke være sammen med andre enn de de bor sammen med. De kan heller ikke være sammen med barn fra samme kohort som også er i karantene.
   
 • Samvær med barn som bor i annen kommune kan fortsette som normalt. Barna vil ikke telle som gjester dersom de har fast og regelmessig samvær.
   
 • Barnehager, skoler og SFO er på gult nivå.
Barnehage og skole

Regjeringen har kommet med en ny modell for smittevern. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. 

I Lørenskog er barnehager, barneskoler og ungdomskoler på gult nivå etter vedtak fra kommuneoverlegen mandag 1. februar

Videregående skoler gikk tilbake på gult nivå 8. februar.

Mat i barnehage

Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre.
Les mer om mat i barnehagen.

Mat i SFO

Det blir per i dag ikke fakturert for matpenger i SFO, og alle må ha med matpakke og drikke. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre.

I Lørenskog betyr gult nivå 

Gult nivå i barnehagen

 • 1) Ingen syke skal møte i barnehagen

  2) God hygiene

  3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Gult nivå i barneskolen 

 • Ingen syke skal møte på skolen
   
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
   
 • Ha rutiner for forsterket renhold
   
 • Unngå håndhilsning og klemming mellom personer
   
 • Hele skoleklasser kan regnes som en kohort
   
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
   
 • Unngå trengsel og store samlinger
   
 • Hold avstand i pauser og friminutt

Gult nivå i ungdomsskolen

 • Ingen syke skal møte på skolen
   
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
   
 • Ha rutiner for forsterket renhold
   
 • Unngå håndhilsning og klemming mellom personer
   
 • Hele skoleklasser kan regnes som en kohort
   
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
   
 • Unngå trengsel og store samlinger
   
 • Hold avstand i pauser og friminutt

 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder
 • Alle kjøpesentre, butikker og varehus kan holde åpent. 
   
 • Butikker og andre utsalgssteder må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand og om nødvendig sørge for vakthold for å opprettholde dette.   
   
 • Besøkende i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, må benytte munnbind. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan benytte munnbind, er unntatt påbud av munnbind.

Ansatte på butikker, kjøpesentre og serveringssteder

 • Ansatte i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, skal ha på munnbind dersom de ikke kan holde én meter til andre. Dersom ansatte er beskyttet med skillevegger trenger de ikke å ha på munnbind.
Hjemmekontor

Alle som kan ha hjemmekontor skal ha dette.  

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. 

Kollektivtransport/taxi
 • Det er påbud om å bruke munnbind på buss og tog, og i taxi. Dette gjelder uavhengig av om du kan holde en meters avstand til de rundt deg.
Kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter

Følgende steder/virksomheter skal holde stengt: 

 • Svømmehaller, men følgende tilbud kan holde åpent: 
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og svømmetrening for barn og ungdom under 20 år, og organisert svømmetrening for profesjonelle utøvere.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. 
    
 • Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 

Følgende steder/virksomheter kan holde åpent:

 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i Lørenskog kommune, Treningssentrene kan også ha gruppetreninger.

  Treningssentre skal til enhver tid ha oversikt om hvem som er tilstede i lokalet.

  Treningssentre skal sørge for at det til enhver tid ikke er flere tilstede i lokalet enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall personer i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen og utformingen på lokalet. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
   
 • Biblioteket på Lørenskog hus.
   
 • SNØ kan holde åpent for organiserte idrettsaktiviteter for barn og unge under 20, og toppidrettsutøvere. SNØ kan ikke holde åpent for uorganiserte aktiviteter, eller for voksne.
   
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere er også lov på slike steder. Voksne må holde minst en meters avstand til hverandre.
   

Det er ikke tillatt å gjennomføre stevner, turneringer, kamper o.l. verken for barn eller voksne, med unntak for toppidrettsutøvere. Dette gjelder både utendørs og innendørs. 

Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster i private hjem/hytter med flere enn 10 personer til stede innendørs.

Selv om antallet er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta hvis det kan holde minst 1 meters avstand til de som ikke tilhører samme husstand.

Man kan overstige 10 personer dersom alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Det samme gjelder ved besøk mellom barn fra samme barnehage- eller barneskolekohort.

Reiser/hyttetur

Dette er en nasjonal anbefaling fra regjeringen 

Unngå reiser som ikke er nødvendig

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig, men for de aller fleste vil det uansett gjelde krav om hjemmekontor. 

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.

 

Servering/spisesteder
 • Skjenkesteder kan servere alkohol til de som spiser mat.
   
 • Skjenkestopp ved midnatt.
   
 • Ikke slippe inn gjester etter klokken 22.00.
   
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
   
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
   
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
   
 • Gjester skal benytte munnbind når de beveger seg i lokalet.
Trening og fritid
 • Det er åpent for organiserte idretts-, fritids- og kulturaktiviteter for barn og unge under 20 år, utendørs og innendørs.

 • Utendørs organisert idrettsaktiviteter for voksne er tillatt dersom det er mulig å holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.
  Det samme gjelder fritids-/kulturaktiviteter utendørs som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps, teater ol.

 • Det er fortsatt forbud mot organisert fritids-, idretts- og kulturaktiviteter innendørs for de som er 20 år eller eldre.

 • Treningssenter er åpne for de som er bosatt i kommunen. Det vil være antallsbegrensning i lokalet.

 • Toppidretten er ikke omfattet av forbudet mot å trene innendørs for voksne. 

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre stevner, turneringer, kamper o.l. verken for barn eller voksne, med unntak for toppidrettsutøvere. . Dette gjelder både utendørs og innendørs. 
  ​​​