Alle gjeldende koronatiltak i Lørenskog

Det er i flere omganger blitt innført smitteverntiltak mot koronaviruset i Lørenskog kommune, enten nasjonale tiltak på regionalt nivå eller lokale. For å gjøre det enklere for deg som innbygger, har vi på denne siden samlet alle tiltakene som gjelder i Lørenskog.

Nå er det hovedsakelig nasjonale tiltak som gjelder i Lørenskog. 

Du kan lese oppdaterte nasjonale tiltak på denne linken.

Disse lokale reglene gjelder i tillegg til nasjonale tiltak

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind på butikker, kjøpesentre eller andre offentlige innendørs lokaler. Men det er viktig at man overholder andre smitteverntiltak som å holde avstand, sprite hendene, holde seg hjemme når man er syk og hoste i albuen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Smitteverntiltak på byggeplasser

De til enhver tid gjeldende anbefalingene i Byggenæringens landsforening (BNL) bransjestandard om smittevern som skal følges på byggeplasser. Anbefalinger i standardengjelder som påbud i denne forskriftens virketid.

Med byggeplass menes alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare utover 15 virkedager ellerden forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

Arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølging av forskriften. Når ansvar etter denne forskriftlegges til arbeidsgiver omfatter det også et ansvar for innleide og selvstendigeoppdragstakere, på samme måte som § 2-2 (1) i arbeidsmiljøloven.

Denne bestemmelsen gjelder byggeplasser i Lørenskogkommune og byggeplasser der Lørenskogkommune er byggherre.

Etterlevelse av bransjestandard skal kunne dokumenteres i form av planer, og oppslag påarbeidsplassen.

 

Ny forskrift 18. juni 2021

Regjeringens side med oversikt over gjeldende nasjonale tiltak