Alle gjeldende koronatiltak i Lørenskog

Det er i flere omganger blitt innført smitteverntiltak mot koronaviruset i Lørenskog kommune, enten nasjonale tiltak på regionalt nivå eller lokale. For å gjøre det enklere for deg som innbygger, har vi på denne siden samlet alle tiltakene som gjelder i Lørenskog for øyeblikket.

Der hvor kommunen har strengere tiltak enn regjeringens tiltak er det kommunens tiltak som gjelder. Tiltak som er innført av regjeringen kan ikke oppheves før regjeringen bestemmer dette. Lørenskog kommune vurderer fortløpende om de lokale tiltakene skal endres.

Alle smitteverntiltak og anbefalinger i Lørenskog

 

Smitteverntiltak og anbefaler i Lørenskog som gjelder fra torsdag 6. mai

Arrangementer

Arrangementer

Verken innendørs og utendørs arrangementer er tillatt, med unntak av: 

 • Begravelser og bisettelser, men det er ikke tillatt å være mer enn 50 personer til stede og alle som er til stede må holde minst to meters avstand til alle som ikke er fra samme husstand.

 • Vielser med brudepar, vigsler og 2 vitner.

 • Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede. 

 • Gudstjenester, fredagsbønn og andre religiøse arrangementer er fortsatt forbudt, men religiøse ledere kan holde en-til-en samtaler med enkeltpersoner.

 • Produksjon av digitale arrangementer, med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og nødvendig produksjonspersonell. 

Barn
 • Barn under 12 år er unntatt påbud om munnbind.
   
 • Barnebursdag - i utgangspunktet maks 10 personer innendørs og utendørs, inkludert voksne og andre barn som bor i husstanden. Barnebursdag kan bare holdes i private hjem. Man kan være flere hvis alle gjestene er barn i samme kohort fra barneskole og barnehage. 
   
 • Barn som er i karantene skal holde seg hjemme og kan ikke være sammen med andre enn de de bor sammen med. De kan heller ikke være sammen med barn fra samme kohort som også er i karantene.
   
 • Foreldresamvær med egne barn som bor i annen kommune kan fortsette som normalt. Barna vil ikke telle som gjester dersom de har fast og regelmessig samvær med forelder.
Barnehage og skole

Gult nivå på  barnehage fra 18. mai

Regjeringen har en trafikklysmodell for smittevern. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. 

I Lørenskog er barneskoler og ungdomskoler på rødt nivå. Barnehager er på forsterket gult nivå fra 18. mai.

De videregående skolene er på rødt nivå.

Voksenopplæringen har digital undervisning.

Forsterket gult nivå i barnehagene

Forsterket gult nivå betyr at avdelinger skal unngå samarbeid, og det legges opp til mest mulig utelek/uteaktivitet. 

Dette kommer i tillegg til de tiltakene som ellers gjelder på gult nivå, som er som følger:

1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Avtal tid for henting og levering
For å kunne ivareta tiltakene, er det viktig at barne ikke er i barnehagen mer enn nødvendig. Barnehagene vil be om ønsket tid for levering og henting, for å best mulig kunne ivareta smittevern. 

Mat i barnehage

Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre.
Les mer om mat i barnehagen.

Mat i SFO

Det blir per i dag ikke fakturert for matpenger i SFO, og alle må ha med matpakke og drikke. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre.

Rødt nivå på skolene betyr:

Rødt nivå på barneskolen

 • Elevene får ulike oppmøtetider 

 • Elevgruppene deles i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Elevene har faste klasserom. 

 • Elevene mottar mer undervisning ute. 

 • De eldste elvene får deler av opplæringen som fjernundervisning hjemme. 

 • Avstand mellom elevene, og mellom elever og ansatte ivaretas, også i pauser og friminutt. 

 • Foresatte blir ikke med inn i skolen/SFO, hvis ikke det er nødvendig.  

 • Åpningstiden i SFO vil kunne reduseres. 

Rødt nivå på ungdomsskolen

 • Elevene får ulike oppmøtetider 

 • Elevgruppene deles i mindre kohorter med faste voksne. 

 • Elevene har faste klasserom. 

 • Elevene mottar mer undervisning ute. 

 • Elevene får deler av opplæringen som fjernundervisning hjemme. 

 • Avstand mellom elevene, og mellom elever og ansatte ivaretas, også i pauser og friminutt. 

 • Foresatte blir ikke med inn i skolen, hvis ikke det er nødvendig.  

 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder

Alle butikker kan nå holde åpent.

Butikkene må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Butikkene må tilrettelegge for at hver kunde har et gulvareal på minst 4 m2 og om nødvendig sørge for vakthold for å opprettholde dette.   

Besøkende i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, må benytte munnbind. Dette gjelder selv om man kan holde avstand til andre. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan benytte munnbind, er unntatt påbud om munnbind.

Ansatte på butikker

 • Ansatte i butikker skal ha på munnbind dersom de ikke kan holde en meter til andre. Dersom ansatte er beskyttet med andre smitteverntiltak, som visir, skillevegger e.l., trenger de ikke å ha på munnbind.
Hjemmekontor

Alle som kan ha hjemmekontor skal ha dette.  

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. 

Kollektivtransport/taxi
 • Det er påbud om å bruke munnbind på buss og tog, og i taxi. Dette gjelder uavhengig av om du kan holde to meters avstand til de rundt deg.
Kultur-, underholdnings-, fritidsaktiviteter og trening
 • Alle innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter er stengt.
   
 • Utendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er tillatt i grupper på inntil 10 personer. Alle bør holde 1 meters avstand. Hvis aktiviteten krever kontakt er det unntak fra kravet om avstand.
   
 • Personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom kan gjennomføre organiserte idretts- eller fritidsaktiviteter, så lenge dette skjer utendørs, skjer i grupper på maks 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. 
   
 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år er tillatt for grupper på inntil 10 personer, så lenge alle holder 1 meters avstand.

 • Organisert trening for toppidrettsutøvere tillates både innendørs og utendørs. 

Følgende steder/virksomheter skal holde stengt: 

 • Treningssentre, men det kan holde åpent for personer med dokumentert behov for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt en-til-en.
   
 • Svømmehaller må holde stengt med unntak for:
   - skolesvømming og svømming for toppidrettsutøvere
   - rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
   - annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

 • Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.  
   
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
   
 • Tros- og livsynshus må holde stengt. Dvs. at gudstjeneste, fredagsbønn o.l. ikke kan gjennomføres. Men de kan holde åpent for samtaler mellom enkeltpersoner og representanter fra trossamfunnet, som prest, imam o.l.

Biblioteket holder åpent med strenge smitteverntiltak.

Private sammenkomster

Regler om private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster i private hjem, hager eller hytter med flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i husstanden. Alle som ikke bor i samme husstand bør holde avstand til hverandre. 

Forbudet gjelder ikke for barn fra samme kohort som de tilhører i barnehage og barneskole.  

Private sammenkomster i leid lokale er ikke tillatt, fordi dette regnes som et arrangement. 

Anbefalinger om private sammenkomster

 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
Reiser/hyttetur

Unngå reiser som ikke er nødvendig

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig, men for de fleste vil det uansett gjelde krav om hjemmekontor. 

Man kan dra til fritidsbolig, men det er sterkt anbefalt å bare reise sammen med personer i egen husstand.

Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen.

Hold god avstand til andre når du er på hytta.

Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.

Servering/spisesteder
 • Alle serverings- og skjenkesteder må holde stengt, men de kan holde åpent for å selge take-away, altså mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet.


Link til regjeringens tiltak.

Link til Lørenskog kommunes forskrift. 

Forskrift om tiltak på byggeplasser i Lørenskog (PDF, 15 kB)