Hvordan registrere seg i vaksinekø

Innbyggere i Lørenskog kan nå registrere seg inn på vaksinekøen og registrere om de ønsker vaksine eller ikke. Innbyggere som ikke har folkeregistrert adresse i Lørenskog, men er midlertidig bosatt her, har også mulighet til å legge seg inn i køen.

Vaksinekøen gjør det enklere for oss å se hvem som faller under risikogruppen, slik at vi kan tildele timene etter de retningslinjer vi har fått fra FHI på en bedre måte.

Hvis du ikke er bosatt i Lørenskog kan du likevel legge deg inn i køen. Da velger du at du er midlertidig bosatt i kommunen.

Slik registrerer du deg:

Alternativ 1: Registrere deg selv

 1. Gå til denne linken: https://www.helseboka.app/helseboka/checkin/staff/551972
  Da åpner siden for vaksinekøen opp. Vi anbefaler at dere gjør registreringen ved hjelp av datamaskin eller nettbrett, og bruker nettleseren Google Chrome.

  Hvis du jobber som helsepersonell (både offentlig og privat), bruk denne linken til å registrere deg: 
  https://www.helseboka.app/c/s/1129855 
   
 2. Logg deg inn ved å bruke kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
   
 3. Deretter skal du registrere fødsels- og personnummer (11 siffer), telefonnummer og svare på spørsmålene som stilles. Spørsmålene gjelder om du ønsker å ta vaksine, om du er i en risikogruppe og din helsetilstand.

  Kommunen vil bruke telefonnummeret du registrerer til å informere deg om videre vaksinasjonsprosess. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til vaksinasjon når dosene er klare, og det blir din tur til å vaksineres.

Alternativ 2: Hjelp fra pårørende eller nære bekjente for å registrere deg.

 1. Gå til denne linken: https://www.helseboka.app/helseboka/checkin/staff/551972
   
 2. Den som hjelper deg, må logge seg inn ved å bruke sin egen kodebrikke, BankID eller BankID på mobil. Hjelperen skal ikke registrere opplysninger om seg selv, men legge inn relevante opplysninger om deg.
   
 3. På nettsiden skal dere registrere ditt fødsels- og personnummer (11 siffer), telefonnummer og svare på spørsmålene som stilles. Spørsmålene gjelder om du ønsker å ta vaksine, om du er i en risikogruppe, og din helsetilstand.

  Kommunen vil bruke telefonnummeret du registrerer til å informere deg om videre vaksinasjonsprosess. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til vaksinasjon når dosene er klare, og det blir din tur til å vaksineres.