Vaksinenytt - status for vaksinering i Lørenskog

Status for vaksineringen i Lørenskog – oppdatert 23. juli 2021 

Denne uka har Lørenskog kommune satt 575 vaksinedoser. 313 av dosene er 2. gangsdoser.

Vi har også denne uken hatt drop-in vaksinering, via telefonbestilling. Primært drop-in for kommunens innbyggere, men vi har også tatt imot drop-in fra andre kommuner. Det er ca. 100 som har møtt til vaksinering fra andre kommuner. Vi vaksinerer kun med vaksinene fra Pfizer og Moderna. Hvilken av de to vaksine vi tilbyr, avhenger av leveransene fra FHI.

For å oppnå best mulig beskyttelse for flest mulig personer raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to vaksinene om vi fremover mottar flere vaksiner av enten Moderna eller Pfizer. En slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia. Vaksinene baserer seg på samme teknologi og de er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer.

Alle som bor i Lørenskog kommune kan bestille seg time til vaksine

Vi tilbyr nå vaksine til alle innbyggere i kommunen, også de i gruppe 11 (25-39 år), som er den siste gruppen. Det vil si at alle som er som bor i Lørenskog

Vi tilbyr nå vaksine til alle innbyggere i kommunen, dvs. alle som er født i 2003 og eldre. Du kan bestille seg time ved hjelp av denne lenken.

Hvis du har mottatt en melding fra oss, kan du også bruke lenken i meldingen og bestille deg time.

Vi har lagt ut timer ut uke 30 (26. juli - 1. august).

Hvis du ikke har Bank-Id kan du ringe vaksinesenteret på telefon 67 49 50 37 (hverdager 10:00 - 14:00) og få hjelp til å sette opp time

Vaksinering av studenter

Studenter som ikke rekker å få begge dosene i hjemkommunen har mulighet til å få dose 2 i kommunen der de studerer.

Utenlandsstudenter som trenger kortere intervall på grunn av reise tilbake til studiested i må fremlegge bekreftelse på dette. Det gjør du ved å sende e-post til: koronavaksine@lorenskog.kommune.no

Per nå tilbys vaksine kun til innbyggere over 18 år i koronavaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder også utenlandsstudenter.

Koronasertifikat til de som ikke er elektroniske

Kommunen har dessverre ingen mulighet til å sende ut gyldige koronasertifikat til de som ikke har dette digitalt. For å få koronasertifikat tilsendt pr. post, kan du ringe 815 55 015. På FHIs nettsider finner du informasjon om hvordan ikke-digitale brukere kan få koronasertifikat.

Nå vaksinerer vi alle over 18 år i Lørenskog. Merk at vaksinetelefonen er åpen fra klokken 10-14 i sommer. - Klikk for stort bildeNå vaksinerer vi alle over 18 år i Lørenskog. Merk at vaksinetelefonen er åpen fra klokken 10-14 i sommer.Har du gjennomgått koronasykdom skal du bare ha en dose

Hvis du har hatt koronasykdom trenger du bare en vaksinedose. Det er ikke mulig å bestille time til vaksinering digitalt hvis du har hatt koronasykdom. Ring oss på telefon 67 49 50 37 (hverdager 10:00 - 14:00) for å bestille timen din. Du anses som fullvaksinert etter en dose.

Etterregistrering av koronavaksine satt utenfor Norge. 

Hvis du bor i utlandet og er vaksinert, kan du ta kontakt med enten fastlegen din eller med private helsetjenester for få hjelp til å etterregistrere vaksinene her i Norge. 

Har du gjennomgått koronasykdom skal du bare ha én dose 

Hvis du har hatt koronasykdom trenger du bare én vaksinedose. Det er ikke mulig å bestille time til vaksinering digitalt hvis du har hatt koronasykdom. Ring oss på telefon 67 49 50 37 (hverdager 10:00 - 14:00) for å bestille timen din. Du regnes som fullvaksinert etter en dose. 

Vaksiner i ukene fremover

Vaksinene vi får i juli er beregnet til førstegangsdoser. Vi har for resten av juli flere vaksinedoser enn antall personer som har bestilt time for vaksinering. Vi gir derfor noen av våre doser til kommuner som ikke har kommet like langt i vaksineringen som oss.

I tillegg har vi fremskyndet noen 2. gangsvaksineringer. De som får fremskyndet sin 2. gangstime blir kontaktet av oss. Det er i så fall de som er nærmest opp til 12 uker som får tilbud om dette.

Vi har fortsatt endel doser og ledige timer i juli, så dersom du ønsker å ta vaksinen, er det fint om du bestiller deg time nå.

29 401 av alle som har folkeregistrert adresse i Lørenskog har fått én vaksinedose. 14 344 av innbyggerne våre er fullvaksinert.

Her kan du se mer vaksinestatistikk og hvordan Lørenskog ligger an sammenlignet med Norge og med nabokommuner.

Vaksineplan

Vaksineplan uke 27

I uke 27 setter Lørenskog kommune til sammen ca. 2864 vaksinedoser. De fleste av disse er første gangs doser. 

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 28

I uke 28 har vi 2692 vaksinedoser. De fleste av disse er første gangs doser. 

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

 

Vaksineplan for tidligere uker

Vaksineplan uke 17

I uke 17 mottar Lørenskog kommune 2040 vaksinedoser fordelt slik:

 •  1710 doser med Pfizervaksine (ca 1000 av dosene er førstegangsdoser og ca. 700 er andregangsdoser)
   
 •  330 doser Modernavaksine (30 av dosene er førstegangsdoser og 300 er andregangsdoser).

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 18

I uke 18 mottar Lørenskog kommune 1578 vaksinedoser fordelt slik:

 • 1578 doser med Pfizervaksine (852 av dosene er førstegangsdoser, 726 er andregangsdoser).

Vi mottar ingen Modernavaksiner i uke 18.

Vaksineplan uke 19

I uke 19 mottar Lørenskog kommune 2788 vaksinedoser fordelt slik:

 •  918 doser med Pfizervaksine.  (ca 860 av dosene er førstegangsdoser og ca. 60 er andregangsdoser)
   
 •  1870 doser Modernavaksine (ca. 350 av dosene er førstegangsdoser og ca. 1160 er andregangsdoser). 363 doser Modernavaksine blir overført til uke 20.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 20

I uke 20 mottar Lørenskog kommune 1326 vaksinedoser med Pfizervaksine. I tillegg blir 250 doser Modernavaksine overført fra uke 19. 

 •  1326 doser med Pfizervaksine (393 av dosene er førstegangsdoser og 933 er andregangsdoser.)
   
 •  250 doser Modernavaksine (Alle dosene blir gitt som førstegangsdoser).

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 21

I uke 21 mottar Lørenskog kommune til sammen 2614 vaksinedoser fordelt slik:

 •  714 doser med Pfizervaksine (126 av dosene er førstegangsdoser og 588 er andregangsdoser. 396 av andregangsdosene går til helsepersonell.)
   
 •  1900 doser Modernavaksine (Ca. 100 doser er førstegangsdoser og ca. 1800 er andregangsdoser).

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 22

I uke 22 setter Lørenskog kommune til sammen 1733 vaksinedoser fordelt slik:

 •  666 doser med Pfizervaksine (258 av dosene er førstegangsdoser og 408 er andregangsdoser. 192 av andregangsdosene går til helsepersonell.) Alle dosene blir mottatt i uke 22.
 •  1067 doser Modernavaksine (817 doser er førstegangsdoser og 250 er andregangsdoser). I uke 23 mottar vi til sammen 1500 doser Modernavaksine + 187 doser blir overført fra uke 21. 620 doser Modernavaksine overføres til uke 23.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 23

I uke 23 setter Lørenskog kommune til sammen 2348 vaksinedoser fordelt slik:

 •  1728 doser med Pfizervaksine (804 av dosene er førstegangsdoser og 924 er andregangsdoser.)
 •  620 doser Modernavaksine overført fra uke 22 (575 doser er førstegangsdoser og 45 doser er andregangsdoser).  I tillegg mottar vi 1100 doser Modernavaksine som overføres til uke 24.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 24

I uke 24 setter Lørenskog kommune til sammen 3386 vaksinedoser fordelt slik:

 •  2286 doser med Pfizervaksine (1364 av dosene er førstegangsdoser og 922 er andregangsdoser.)
 •  1100 doser Modernavaksine (Alle dosene settes som førstegangsdoser).  I tillegg mottar vi 1000 doser Modernavaksine som overføres til uke 25.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 25

I uke 25 setter Lørenskog kommune til sammen 4024 vaksinedoser fordelt slik:

 •  3024 doser med Pfizervaksine (2980 av dosene er førstegangsdoser og 44 er andregangsdoser.)
 •  1000 doser Modernavaksine (613 av dosene er førstegangsdoser og 387 er andregangsdoser.).  I tillegg mottar vi 1100 doser Modernavaksine som overføres til uke 26.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 26

I uke 26 setter Lørenskog kommune til sammen 4298 vaksinedoser fordelt slik:

 •  3198 doser med Pfizervaksine (Alle dosene settes som førstegangsdoser)
 •  1100 doser Modernavaksine (Alle dosene settes som førstegangsdoser).  I tillegg mottar vi 1100 doser Modernavaksine som overføres til uke 27.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.