Gradvis oppstart av kulturskolen 18. mai (individuell opplæring)

Her er noen regler for hvordan vi skal gjennomføre undervisning i Lørenskog Hus fram mot sommeren. Dersom alle følger dette, føler vi oss sikre på det går bra! Sjekk en liten demo her: https://youtu.be/XTOt4woHq6U

 • Adkomst:

Bruk hovedheisene eller heisen nærmest Rema. Den kan man også nå fra P-huset rett bortenfor hovedheisene. Der er det også trapp som er fin å ta for å styrke pust og kondisjon😊.

 • Utgang:

Alle bruker heis eller trapp som ligger innerst i øvingsavdelingen vår, og leder ut mot brua over til Mailand Skole. Det blir låst opp fra gangen i LMK. For å komme ut nede, trykker man på nøkkelknapp, enten ut på festplassen eller nede i P-huset.

 • NB! Maks 2 personer i heisen. Eller bruk trappa, - i hvert fall ned!
 • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser Elever med luftveissymptomer skal ikke møte til undervisning. Dersom læreren oppdager slike symptomer hos eleven før eller under aktiviteten skal undervisningen avbrytes og eleven sendes hjem. (Med mindre det er pollenallergi som man vet om)
 • Elevene skal vaske og desinfisere hendene når de kommer og før de går, etter anvisning fra lærer.
 • Det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter. For å begrense smittefare må hver elev selv ta ansvar for egen kondens etter anvisning fra lærer. Ha med et håndkle som kan legges på gulvet/stolen der kondensen treffer for å minimere søl.
   Treblåsere må tørke instrumentet hjemme, ikke på øvingsstedet. Ikke blås ut kondens i lufta unødig.
 • Unngå fysisk nærkontakt mellom personer
 • Elevene gjør dobesøk før de kommer, slik at de bruker toalettene hos kulturskolen minst mulig.
 • Ingen sambruk av instrumenter og utstyr.
 • Materiell og utstyr som noter, nettbrett, mikrofoner, stativer, kabler, drillstav, buer, strenger, harpiks, blyanter eller plekter skal ikke deles med andre.
 • Hvis man bruker fellesutstyr som piano, trommesett eller sanganlegg så må dette desinfiseres før og etter øving. Læreren passer på dette.
 • Rigging og flytting av utstyr som stoler og slagverk skal foregå etter anvisning fra lærer. Det er ikke tillatt med felles rigging av stoler, men instrumenter bør fortrinnsvis flyttes kun av dem som skal spille på dem.

Velkommen skal dere være!!!