Dansemix

Dansekurs for elever under 11 år. 

På Dansemix får elevene en grunnleggende base i de sceniske dansestilene ballett, jazz og samtidsdans samtidig som timene er lek- og improvisasjonspreget. Eleven vil etter noen semestre på Dansemix ha en god base og læreren kan vurdere om eleven er klar for å gå videre på enten Klassisk Ballett nivå 1, Jazz nivå 1 eller Samtidsdans nivå 1.