Prosjekter

Barnehagen er en del av forskningsprosjektet Trygg før tre, og i barnehageåret 2019/2020 arbeider vi med kompetanseheving for hele personalgruppa.

Les mer om prosjektet her: https://www.r-bup.no/no/vi-deler/forskning/trygg-foer-3#