Alle barnehager er på gult nivå

Smittetrykket har gått ned i Lørenskog de siste ukene. Derfor har kommuneoverlegen vedtatt at barnehager er tilbake på gult nivå. Vi understreker at dersom smittesituasjon igjen endrer seg, kan tiltaksnivå også raskt endre seg.

Barnehagene vil som tidligere på gult nivå oppfordre til at foreldre oppgir ønsket tid for levering og henting. Dette gjøres for å ivareta godt smittevern, og legge til rette for god og trygg organisering av barnehagen.

Mat i barnehagene
Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger.

Digital åpen dag i kommunale barnehager
De siste par årene har de kommmunale barnehagene i Lørenskog hatt en felles åpen dag i februar. På grunn av smittesituasjonen rundt korona, så er dessverre ikke dette mulig i år. Vi ønsker likevel å tilby et alternativ og har derfor satt opp teamsmøter for de ulike barnehagene. Les mer om digital åpen dag.

Løken barnehage er en 6 avdelings barnehage som ligger på Finstadsletta.

 

Vi har tre småbarns avdelinger; Kongla, Tyttebærtua og Solsikken og tre storbarnsavdelinger; Rødløken, Marihøna og Edderkoppen. Til sammen er vi 90 barn.

 

Trygge barn som vet at de kan være seg selv og som møter voksne som ser dem for den de er, er noe vi legger stor vekt på i det daglige arbeidet vårt. Vårt mål er at alle barn skal føle seg like verdifull i møte med andre barn og voksne hver dag.

 

Vi er en aktiv gjeng som liker å være ute, gå tur, samtidig som vi ser verdien av ulike aktiviteter innen i barnehagen, der vi jobber med mye spennende som gjør dagene til barna forutsigbare samtidig som de får nye fine opplevelser og erfaringer.
 

Nyttige lenker